ตามติดชีวิตชลบุรี

กลับไป   ตามติดชีวิตชลบุรี | พูดคุยชลบุรี | กลุ่มชมรมชลบุรี | กลุ่มถ่ายภาพชลบุรี

อ่าน: 418 - ตอบ: 8      
  #1  
เก่า 06-11-15, 16:10
รูปส่วนตัว หล่อทะลุมิติ
มาเฟียชลบุรี
 
สมัคร: Jun 2014
โพส: 1,259
ให้คำขอบคุณ: 0
รับคำขอบคุณ: 117
มาตรฐาน อัพเดทกิจกรรมถ่ายภาพครับผม ทางอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรอัพเดทกิจกรรมถ่ายภาพครับผม ทางอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ทุกวันนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะมีกล้องกันแทบจะทุกคน ทั้งมือถือ กล้องตัวใหญ่ หากิจกรรมใหม่ๆทำกัน หาเพื่อนสมาชิกใหม่เข้าแก๊งกวนกัน คิดว่าทำให้เพื่อนอยากจะได้กิจกรรมนี้ไปพิจารณาในการตัดสินใจสู่โลกกว้างเน้นภาพถ่ายธรรมชาตินั่นเองครับ เข้ามาดูรายละเอียดกันว่ามีอะไรทำให้เราทำกันบ้าง อิ อิ

ประกวดภาพถ่ายอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล โล่เกียรติยศ ใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลของที่ระลึก

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
2. เพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาพลังงานทดแทน
3. เพื่อสานต่อโครงการประกวดภาพถ่ายอุทยานฯ อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการพัฒนาพลังงานทดแทน
5. เพื่อนำภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดมาใช้ในการจัดทำสื่อสำหรับงานเผยแพร่พระเกียรติคุณ และประชาสัมพันธ์โครงการพระราชดำริ

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
1. ประชาชนทั่วไป
2. นิสิตนักศึกษา (ตั้งแต่ระดับ ปวส. แต่ไม่เกินระดับปริญญาตรี และอายุต้องไม่เกิน 25 ปี ณ วันที่ส่งผลงาน)
(หมายเหตุ: คนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย)

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาบัตรนิสิตนักศึกษา (เฉพาะผู้สมัครประเภทนิสิตนักศึกษา)

กติกาและเงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด
1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงความงดงามต่างๆ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลทั่วประเทศ
2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพสี ขนาด 12x18 นิ้ว ติดภาพลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีขาว เว้นขอบ 2 นิ้ว ด้านหลังกรุณาติดแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อแสดงรายละเอียดภาพที่ถ่าย ประกอบด้วย ชื่อไฟล์ ชื่อผู้ถ่ายภาพ วันเวลาและสถานที่ถ่ายภาพดังกล่าว โดยกรอกด้วยลายมือบรรจงหรือพิมพ์
3. ภาพถ่ายจะต้องดูเป็นธรรมชาติ ไม่มีการตกแต่งเพิ่มเติมหรือตัดต่อภาพด้านเทคนิคใดๆ ที่เกินความเป็นจริง ขนาดของไฟล์ต้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล ไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG คุณภาพสูงสุด ไม่รับไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น
4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องถ่ายภาพด้วยตัวเอง ห้ามนำผลงานผู้อื่นหรืออ้างชื่อผู้อื่นในการส่งภาพเข้าประกวด
5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งได้ไม่เกิน 5 ภาพ และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุด รางวัลเดียวเท่านั้น
6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ต้องยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ขอความกรุณาอย่าติดใบสมัครที่ด้านหลังภาพ)
7. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องถ่ายในช่วงเวลาที่ประกาศรับผลงาน
8. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด จะต้องไม่นำภาพที่อยู่ระหว่างรอการตัดสิน ไปใช้ส่งเข้าประกวดในงานอื่น
9. ภาพถ่าย และไฟล์ต้นฉบับ ที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
10. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดยินยอมให้ มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สามารถนำผลงานทุกภาพออกเผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ในกิจกรรมของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นแก่เจ้าของผลงาน
11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
12. พนักงาน และ ลูกจ้างของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และคณะกรรมการตัดสิน ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพ เข้าประกวด
13. ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นจำนวนร้อยละ 5 ของเงินรางวัลที่ได้รับ

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด
1. ส่งด้วยตัวเองได้ที่

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
หมายเลขโทรศัพท์ 032-508-405-10, 032-508-379, 032-508-352, 032-508-396

2. ส่งทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองว่า “โครงการประกวดภาพถ่าย” ตามที่อยู่ข้างต้น

ระยะเวลา

สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 มกราคม 2559 ในวันและเวลาทำการ ทั้งนี้ หากส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
ประกาศผลการตัดสิน อุทยานฯ จะประกาศผลการตัดสินในช่วงเดือนมีนาคม 2559 โดยสามารถตรวจสอบผลการตัดสินได้ที่สำนักงานอุทยานฯ หรือทาง Welcome to The Sirindhorn International Environmental Park | SIEP หรือ http://www.facebook.com/siepchaam และจะแจ้งผลให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านทราบทางโทรศัพท์ หรือทางไปรษณีย์
พิธีมอบรางวัล กำหนดจัดพิธีมอบรางวัล ในช่วงเดือนเมษายน 2559 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
(หมายเหตุ : ช่วงเวลาจัดพิธีมอบรางวัล อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทางอุทยานฯ จะมีการแจ้งยืนยันอีกครั้ง)
รางวัลของการประกวด
1. รางวัลยอดเยี่ยม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 60,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
2. รางวัล แบ่งตามประเภทผู้ส่งภาพเข้าประกวด มีดังนี้

ประเภทประชาชนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 25,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล รางวัลของที่ระลึก พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ประเภทนิสิตนักศึกษา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล รางวัลของที่ระลึก พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ขอบคุณข้อมูลจา่ก contestwarแชร์เรื่องนี้ ให้เพื่อนอ่าน


ตอบพร้อมอ้างข้อความ ตอบข้อความนี้แบบรวดเร็ว
  #2  
เก่า 09-11-15, 16:17
รูปส่วนตัว Typo
มาเฟียชลบุรี
 
สมัคร: Mar 2014
โพส: 1,428
ให้คำขอบคุณ: 0
รับคำขอบคุณ: 94
มาตรฐาน


กิจกรรมดี เดี่ยวคนก็เช้ามาดูครับ

ตอบพร้อมอ้างข้อความ ตอบข้อความนี้แบบรวดเร็ว
  #3  
เก่า 10-11-15, 16:09
รูปส่วนตัว LoveBigbang
มาเฟียชลบุรี
 
สมัคร: Mar 2014
โพส: 1,124
ให้คำขอบคุณ: 2
รับคำขอบคุณ: 74
มาตรฐาน


กิจกรรมนี้ส่งงานอีกนาน น่าสนใจค่ะ ขอบคุณอัพเดทข่าวทุกครั้ง

ตอบพร้อมอ้างข้อความ ตอบข้อความนี้แบบรวดเร็ว
  #4  
เก่า 15-12-15, 14:35
รูปส่วนตัว Kireizuki
มาเฟียชลบุรี
 
สมัคร: Apr 2014
โพส: 1,214
ให้คำขอบคุณ: 1
รับคำขอบคุณ: 79
มาตรฐาน


ลองดูคับ ดีกว่าไม่เคยทำ มีกล้องอยู่ไว้ทำไมละ หาเงินซิครับ อิ อิ

ตอบพร้อมอ้างข้อความ ตอบข้อความนี้แบบรวดเร็ว
  #5  
เก่า 18-12-15, 15:21
รูปส่วนตัว Popcorn
มาเฟียชลบุรี
 
สมัคร: Mar 2014
โพส: 1,099
ให้คำขอบคุณ: 1
รับคำขอบคุณ: 68
มาตรฐาน


ดันออกได้แล้วครับ รอดูผลงานเพื่อน

ตอบพร้อมอ้างข้อความ ตอบข้อความนี้แบบรวดเร็ว
  #6  
เก่า 22-12-15, 16:05
รูปส่วนตัว LEKKY
มาเฟียชลบุรี
 
สมัคร: Mar 2014
โพส: 1,957
ให้คำขอบคุณ: 1
รับคำขอบคุณ: 133
มาตรฐาน


มีกิจกรรมดีๆอีกไหมค่ะ อยากจะเข้ามาดูและดันออกค่ะ

ตอบพร้อมอ้างข้อความ ตอบข้อความนี้แบบรวดเร็ว
  #7  
เก่า 09-02-16, 10:44
รูปส่วนตัว Popcorn
มาเฟียชลบุรี
 
สมัคร: Mar 2014
โพส: 1,099
ให้คำขอบคุณ: 1
รับคำขอบคุณ: 68
มาตรฐาน


เสริมครับ พิธีมอบรางวัล
กำหนดจัดพิธีมอบรางวัล ในช่วงเดือนเมษายน 2559 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
(หมายเหตุ : ช่วงเวลาจัดพิธีมอบรางวัล อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทางอุทยานฯ จะมีการแจ้งยืนยันอีกครั้ง)

ตอบพร้อมอ้างข้อความ ตอบข้อความนี้แบบรวดเร็ว
  #8  
เก่า 15-02-16, 21:46
รูปส่วนตัว Kireizuki
มาเฟียชลบุรี
 
สมัคร: Apr 2014
โพส: 1,214
ให้คำขอบคุณ: 1
รับคำขอบคุณ: 79
มาตรฐาน


โครงการนี้ได้ข่าวมาว่ามีคนส่งผลงานเพียบ จัดไปรอไว้ประกาศอย่างลืมนำมาลงนะครับ

ตอบพร้อมอ้างข้อความ ตอบข้อความนี้แบบรวดเร็ว
  #9  
เก่า 15-02-16, 21:52
รูปส่วนตัว LoveBigbang
มาเฟียชลบุรี
 
สมัคร: Mar 2014
โพส: 1,124
ให้คำขอบคุณ: 2
รับคำขอบคุณ: 74
มาตรฐาน


รอดูผลงานค่ะ

ตอบพร้อมอ้างข้อความ ตอบข้อความนี้แบบรวดเร็ว
ตอบกระทู้

ตอบด่วน
ชื่อผู้ใช้งาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) :
Random Question
ข้อความ:
Remove Text Formatting
Bold
Italic
Underline

Insert Image
Wrap [QUOTE] tags around selected text
 
ลดพื้นที่
เพิ่มพื้นที่

เครื่องมือจัดการกระทู้
ตัวเลือกการแสดงผลคำที่เกี่ยวข้อง
Tags
อัพเดทกิจกรรมถ่ายภาพครับผมขับเคลื่อนระบบโดย vBulletin® Version 3.8.7
สงวนลิขสิทธิ©2000-2018, Jelsoft Enterprises Ltd.