ตามติดชีวิตชลบุรี

กลับไป   ตามติดชีวิตชลบุรี | พูดคุยชลบุรี | กลุ่มชมรมชลบุรี | กลุ่มถ่ายภาพชลบุรี

อ่าน: 289 - ตอบ: 3      
  #1  
เก่า 09-12-15, 14:53
รูปส่วนตัว Popcorn
มาเฟียชลบุรี
 
สมัคร: Mar 2014
โพส: 1,099
ให้คำขอบคุณ: 1
รับคำขอบคุณ: 68
มาตรฐาน กิจกรรม วันพ่อ นักปั่นเพื่อพ่อมาฝากครับ รายละเอียดเติมความใันได้ที่สวัสดีครับ กลับมาอีกครั้งมอบสิ่งใหม่ๆให้แก่เพื่อน นักถ่ายภาพมืออาชีพ สมัครเล่น ลองส่งผลงานกันดูครับ ไม่แน่อาจจะเป็นอะไรที่ทำได้หรือชนะใจคณะกรรมการด้วยก็ได้ครับ กิจกรรมนี้เพื่อนสามารถเข้าใจเนื้อหากันง่ายมาก ส่วรายละเอียดเอกสารยื่นใบสมัครอ่านต่อได้ที่..

ประกวดภาพถ่ายจากกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายจากกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" ชิงโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วัตถุประสงค์
ด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นสมควรให้จัดประกวดภาพถ่ายจากกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" โดยได้มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการจัดการประกวดภาพถ่ายกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ รวมถึงส่งเสริมความตระหนักรู้ในพระคุณของพ่อ และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งคัดเลือกภาพจากการประกวดไปจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายและจัดทำหนังสือภาพถ่าย "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"

หัวข้อการประกวดภาพถ่าย แบ่งเป็น ๕ ประเภท ได้แก่
๑. พร้อมเพรียงเหลืองสะพรั่ง (ความสามัคคี)
๒. รวมพลังตามรอยพ่อ (โครงการตามพระราชดำริ)
๓. ไม่ย่นย่อปั่นถวาย (ความอดทน)
๔. ทิวทัศน์รายทางเลิศ (ภูมิประเทศที่สวยงาม)
๕. พริ้งเพริศท่องเที่ยวไทย (สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ)

หลักเกณฑ์การส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD ที่บันทึกภาพถ่ายระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ถึง ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เท่านั้น และเป็นภาพถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital หรือด้วยโทรศัพท์มือถือ
ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพถ่ายมีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ Pixels และด้านที่ยาวที่สุดไม่เกินกว่า ๔,๐๐๐ Pixels
ใน รูปแบบไฟล์นามสกุล .jpg เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ
ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดส่งภาพถ่ายได้ที่เว็บไซต์ www.bikefordad2015.com พร้อมกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องตามที่ระบุในแบบฟอร์ม
ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ ภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้าม ทำซ้ำ ดัดแปลง ภาพถ่ายของบุคคลอื่น หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดขอรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้หากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งเข้าประกวดได้ส่งเข้า ประกวดนั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดของผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดของภาพให้ครบถ้วนในช่องกรอกข้อมูลการส่งภาพ และเขียนอธิบายแนวความคิด
ไม่เกิน ๒ บรรทัด หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกคณะกรรมการตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับแต่งได้ตามความเหมาะสม เช่นให้ความชัดเจนของภาพถ่ายและแสงให้สมบูรณ์ขึ้น แต่ไม่อนุญาตให้ปรับแต่งเพื่อบิดเบือนเหตุการณ์หรือเนื้อหาสาระหลักของภาพ ถ่ายผิดไปจากความเป็นจริง ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่าย ได้ทั้ง ๕ หัวข้อ ไม่เกินหัวข้อละ ๕ ภาพ และผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดไม่เกิน ๑ รางวัล
ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรักษาไฟล์ภาพถ่ายต้น ฉบับหลังการปรับแต่งแล้วในความละเอียดสูงไว้ในกรณีจะต้องนำภาพถ่ายนั้นไป พิมพ์เพื่อแสดงนิทรรศการในขนาดใหญ่
ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด โดยกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพถ่ายเพื่อประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมของกระทรวงการท่อง เที่ยวและกีฬา เป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันที่สิ้นสุดกิจกรรม หรือนำไปใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเภทเดียวกันในครั้งต่อไป รวมไปถึงมีสิทธิ์นำภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดไปจัดแสดงนิทรรศการ จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ผลงานของกิจกรรม โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ แต่ลิขสิทธิ์ภาพถ่ายทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์
ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้ เมื่อพ้นจากช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว
หากกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬามีความประสงค์จะใช้ภาพใด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของภาพเป็นรายกรณี และจะใช้ภาพเมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น ส่วนภาพที่จัดพิมพ์ทุกภาพถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ในกรณีที่คณะกรรมการประกาศผลการตัดสินแล้ว หากทางผู้จัดงานไม่สามารถติดต่อเจ้าของภาพถ่ายได้ หรือภาพถ่ายที่ได้รางวัลไม่มีข้อมูลครบถ้วน คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ภาพนั้นพร้อมเลื่อนภาพถ่ายอันดับถัดไปให้ได้รับ รางวัลแทน
ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิด เพราะอ่านหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมประกวดไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี
คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพเข้าประกวดในครั้งนี้
หมดเขตส่งภาพถ่ายเข้าประกวดภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ก่อนเวลา ๑๘.๐๐ น.
ประกาศผลการตัดสินภาพถ่าย วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
กำหนดการ

จัดกิจกรรม และเปิดรับภาพถ่าย
กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ระหว่างวันที่ ๒๘ พ.ย.– ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๘
โดยภาพที่ส่งเข้ามาร่วมการประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายในช่วงระหว่างวันที่ ๒๘ พ.ย. - ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๘
กำหนดรับภาพ
เปิดรับภาพตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๘ โดยปิดรับภาพวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. (ตามเวลาในประเทศไทย)
คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย
คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย ประกอบด้วย คณะกรรมการจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๔ ท่าน และจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ๓ ท่าน ตัดสินภาพถ่ายวันที่ ๒๔-๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๘
ติดต่อผู้ได้รับรางวัล และยืนยันตัวตน
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการติดต่อผู้ได้รับรางวัล เพื่อยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของภาพถ่าย (หากติดต่อไม่ได้จะถูกตัดสิทธิ์)
ประกาศผลการประกวด
วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๘ ผ่านทาง www.bikefordad2015.com
รางวัลการประกวดภาพถ่าย แบ่งเป็นประเภทละ ๔ ระดับ ได้แก่
๑. รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โล่รางวัลจาก พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลกำกับการหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว
๔. รางวัลชมเชย โล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประเภทละ ๑๐ รางวัล

ติดต่อสอบถาม
โทร. 1122แชร์เรื่องนี้ ให้เพื่อนอ่าน


photo-contest_64.jpg  
ตอบพร้อมอ้างข้อความ ตอบข้อความนี้แบบรวดเร็ว
  #2  
เก่า 10-12-15, 09:23
รูปส่วนตัว ลูฟี่
มาเฟียชลบุรี
 
สมัคร: Mar 2014
โพส: 1,188
ให้คำขอบคุณ: 0
รับคำขอบคุณ: 113
มาตรฐาน


วันนี้ขอปั่นก่อนคับ ถ่ายรูปให้เพื่อนมีความสามารถถนัดทำแทนเด้อ

ตอบพร้อมอ้างข้อความ ตอบข้อความนี้แบบรวดเร็ว
  #3  
เก่า 10-12-15, 21:21
รูปส่วนตัว LEKKY
มาเฟียชลบุรี
 
สมัคร: Mar 2014
โพส: 1,935
ให้คำขอบคุณ: 1
รับคำขอบคุณ: 133
มาตรฐาน


ขอดูผลงานดีกว่าค่ะ ความสามารถมิถึง ดัน

ตอบพร้อมอ้างข้อความ ตอบข้อความนี้แบบรวดเร็ว
  #4  
เก่า 06-01-16, 11:11
รูปส่วนตัว ดุ่ยศักดิ์
มาเฟียชลบุรี
 
สมัคร: Jun 2014
โพส: 1,479
ให้คำขอบคุณ: 0
รับคำขอบคุณ: 145
มาตรฐาน


อัพเดทข้อมูล ลิงค์ที่นี่ครับ..
https://www.bikefordad2015.com/

ตอบพร้อมอ้างข้อความ ตอบข้อความนี้แบบรวดเร็ว
ตอบกระทู้

ตอบด่วน
ชื่อผู้ใช้งาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) :
Random Question
ข้อความ:
Remove Text Formatting
Bold
Italic
Underline

Insert Image
Wrap [QUOTE] tags around selected text
 
ลดพื้นที่
เพิ่มพื้นที่

เครื่องมือจัดการกระทู้
ตัวเลือกการแสดงผลคำที่เกี่ยวข้อง
Tags
กิจกรรม, นักปั่นเพื่อพ่อมาฝากครับ, รายละเอียดเติมความใันได้ที่, วันพ่อ

หัวข้อที่คุณอาจสนใจ
กระทู้
วันพ่อ เริ่มรวมตัวกันอีกแล้วครับเพื่อนๆ
[ข่าวชลบุรี] โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ ทำบุญ ตักบาตร วันพ่อ เฉลิมพระเกียรติ
แค่เด็กน้อยกิน ไอติม สเวนเซนส์ โลตัสชลบุรี ใน วันพ่อ น่ารักมาก
วันพ่อ ทั้งที จะทำอะไรให้พ่อดีนะ ?
วันพ่อ พาพ่อไปทานอาหารค่ำคืนกัน เข้ามาแชร์ขับเคลื่อนระบบโดย vBulletin® Version 3.8.7
สงวนลิขสิทธิ©2000-2018, Jelsoft Enterprises Ltd.