ตามติดชีวิตชลบุรี

กลับไป   ตามติดชีวิตชลบุรี | พูดคุยชลบุรี | กลุ่มชมรมชลบุรี | กลุ่มถ่ายภาพชลบุรี

อ่าน: 280 - ตอบ: 1      
  #1  
เก่า 29-01-16, 11:24
รูปส่วนตัว Kireizuki
มาเฟียชลบุรี
 
สมัคร: Apr 2014
โพส: 1,205
ให้คำขอบคุณ: 1
รับคำขอบคุณ: 79
มาตรฐาน มุมมอง ชีวิตท้าทาย เจ๋งป่าว! เชิญชวนประกวดกันเยอะๆสวัสดีครับ เน้นส่วนร่วมทางสังคมคิดว่าเพื่อนอยากจะได้โอกาสเปิดโลกกว้าง บันทึกความทรงจำใหม่ๆ คิดว่าต้องเวลานี้ทำได้เพียงโอกาสดีๆ กติกามีอยู่ว่า..

MSIG ประกันภัย ร่วมกับ นิตยสารเที่ยวรอบโลก ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Travel around the world - Blogger Contest 2016" เป็น "Blogger เลือดใหม่" ชิงแพ็คเกจท่องเที่ยวไต้หวัน และตีพิมพ์ประสบการณ์ท่องเที่ยวของคุณในนิตยสารเที่ยวรอบโลกกติกาในการส่งเรื่องราวและภาพถ่าย “Travel Around the World: Blogger Contest 2016”
(กรุณาอ่านอย่างละเอียดทุกข้อ)
1. กิจกรรมนี้เปิดให้กับบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเขียนเรื่องราวเล่าประสบการณ์ท่องเที่ยวในต่างประเทศเป็นภาษาไทย พิมพ์ลงใน Microsoft Word ขนาดตัวอักษร size14 ความยาวไม่เกิน 3 หน้า (กระดาษ A4) ส่วนภาพถ่ายให้แนบเป็นไฟล์แยก (สามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล่อง Digital และกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง) ไม่จำกัดจำนวนผลงาน
2. ผู้เข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อหัวข้องานเขียน และระบุสถานที่ที่ถ่ายภาพ และเขียนคำอธิบายแนวความคิดในการส่งชิ้นงานการประกวดไม่เกิน 2 บรรทัด หากข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
3. ผู้เข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล(จริง) ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์อย่างครบถ้วนตามรายละเอียด
4. ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูงที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำ กว่า 2500 pixels ที่ความละเอียด 220 ppi ในรูปแบบ .psd, .jpg หรือ .tiff 5 ภาพ และจะต้องเป็นภาพที่จับองค์ประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพ ภายหลังจากการชัตเตอร์แล้ว แต่สามารถตัดส่วนของภาพได้ (Crop) และสามารถตกแต่งภาพได้เพียงการปรับสี-แสง และน้ำหนักของภาพ การลบรอยฝุ่น หรือรอยสกปรกเท่านั้น ต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ และเรื่องราวประกอบภาพ ทั้งนี้หากมีปัญหาข้อสงสัยให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน และสามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
5. ภาพถ่ายและเรื่องราวที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการ ประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
6. บทความ และหรือภาพถ่าย ที่ใช้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำการถ่ายและเขียนเองเท่า นั้น ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือละเมิดสิทธิผู้อื่น ทั้งนี้คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิในการลบรูปภาพที่ไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้จัดสามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัลของผู้ร่วมกิจกรรมที่มีพฤติกรรมทุจริต ปลอมแปลง หรือส่อเจตนาพยายากระทำการดังการเพื่อให้ได้ซึ่งของรางวัลทุกกรณี
7. คณะผู้จัดจะไม่รับผิดชอบต่อกรณีใดๆ เกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียนใดๆที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
8. ไฟล์ผลงานการเขียน และรูปภาพของผู้เข้าประกวดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของ ผู้ส่งเข้าประกวดอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้คณะกรรมการมีสิทธิในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร และประชาสัมพันธ์งานด้านการตลาดได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของ ลิขสิทธิ์ภาพถ่าย ทั้งนี้บริษัทฯ จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้
9. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกงานเขียนและภาพถ่ายที่นำมารวมกับเนื้อ เรื่องที่จะตีพิมพ์ในนิตยสารเที่ยวรอบโลก และเว็บไซต์ภายใต้การดูแลของ บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)
10. คณะกรรมการตัดสินหรือพนักงานหรือครอบครัวเดียวกับคณะกรรมการ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
11. ผู้ชนะ 1 ท่าน จะได้รับการยืนยันการคัดเลือกเป็นผู้ชนะ และได้รับแพคเกจรางวัลดังต่อไปนี้

แพ็คเกจท่องเที่ยวไต้หวัน 3 วัน 2 คืน จำนวน 2 ที่นั่ง รวมมูลค่ารวม 50,000 บาท
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ MSIG Travel Easy
12. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในแพ็คเกจของรางวัล ด้วยตนเอง (เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าโทรศัพท์, ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ) คณะผู้จัดฯจะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
13. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องติดต่อกลับภายใน 15 วัน หลังการประกาศผล หากไม่ติดต่อกลับภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
14. ผู้ชนะต้องกลับมาเขียนเรื่องราวเล่าประสบการณ์และความประทับใจในการเดินทาง ไปประเทศไต้หวัน และผู้ชนะต้องยินยอมให้ทางคณะผู้จัดนำรูปภาพมามาใช้งานทางด้าน Online และ social media ของลูกค้า อาทิเช่น Website, Facebook Page และอื่นๆ โดยที่ทางคณะผู้จัดฯยังคงให้เครดิตของ Blogger
15.ผู้ชนะต้องยินยอมโปรโมต ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ MSIG Travel Easy ให้กับทางคณะผู้จัดฯอย่างน้อย 2 ครั้ง (ลงใน Facebook หรือ blog ของทางผู้ชนะกิจกรรม
16. รางวัลและเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดไม่อาจทำการโอนให้ผู้อื่นหรือทำการเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
17. ผู้เข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
18. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ รายละเอียดของกิจกรรมหรือ ของรางวัลตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม : 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2559
ประกาศรางวัลผู้ชนะรางวัลในนิตยสารเที่ยวรอบโลกฉบับเดือน เมษายน 2559
หมายเหตุ
กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าประกวด

วิธีการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

1. การส่งภาพผ่าน web ผู้เข้าประกวดส่งภาพพร้อมรายละเอียด มาที่ e-mail: activity2trwmag@gmail.com (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 มีนาคม 2559) สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้จนถึงวันสิ้นสุดปิดรับเรื่องเข้าประกวด
2. การส่งด้วยตนเอง (ส่งไฟล์ด้วย Flash Drive เท่านั้น) บริษัท อทิตตา พับลิเคชั่น จำกัด เลขที่ 67/79 หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน (ซอย 69) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220แชร์เรื่องนี้ ให้เพื่อนอ่าน


writing-contest_64.jpg  
ตอบพร้อมอ้างข้อความ ตอบข้อความนี้แบบรวดเร็ว
  #2  
เก่า 31-01-16, 08:32
รูปส่วนตัว LoveBigbang
มาเฟียชลบุรี
 
สมัคร: Mar 2014
โพส: 1,118
ให้คำขอบคุณ: 2
รับคำขอบคุณ: 74
มาตรฐาน


ขอบคุณค่ะ

ตอบพร้อมอ้างข้อความ ตอบข้อความนี้แบบรวดเร็ว
ตอบกระทู้

ตอบด่วน
ชื่อผู้ใช้งาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) :
Random Question
ข้อความ:
Remove Text Formatting
Bold
Italic
Underline

Insert Image
Wrap [QUOTE] tags around selected text
 
ลดพื้นที่
เพิ่มพื้นที่

เครื่องมือจัดการกระทู้
ตัวเลือกการแสดงผลคำที่เกี่ยวข้อง
Tags
ชีวิตท้าทาย, มุมมอง, เจ๋งป่าว, เชิญชวนประกวดกันเยอะๆขับเคลื่อนระบบโดย vBulletin® Version 3.8.7
สงวนลิขสิทธิ©2000-2018, Jelsoft Enterprises Ltd.