ตามติดชีวิตชลบุรี

กลับไป   ตามติดชีวิตชลบุรี | หางานสมัครงาน | หางานสมัครงานชลบุรี

อ่าน: 242 - ตอบ: 1      
  #1  
เก่า 19-04-18, 15:45
รูปส่วนตัว coffman
มาเฟียชลบุรี
 
สมัคร: May 2014
โพส: 497
ให้คำขอบคุณ: 0
รับคำขอบคุณ: 5
มาตรฐาน หางาน สมัครงาน อย่างรวดเร็ว ทุกตำแหน่ง “อรินสิริ แลนด์” บางแสน ชลบุรี สวัสดิการ บ้านเดี่ยวหางาน สมัครงาน อย่างรวดเร็ว ทุกตำแหน่ง “อรินสิริ แลนด์” บางแสน ชลบุรี สวัสดิการ บ้านเดี่ยว หาง่าย !!

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผู้สรรค์สร้างโครงการที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว อาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮาส์ และ คอนโดมิเนียมมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ทันสมัยและพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง ที่มุ่งก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ หากเพื่อน คนรักในการทำงานที่หลากหลาย เราเปิดโอกาสเสมอให้กับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คุณจะได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่คอยส่งเสริมและกระตุ้นให้เพื่อนมีความคิดใหม่ ตลอดเวลากับการดูแล ใส่ใจพื้นที่ชีวิตเพื่อนนั้นเอง กำลังมองหางานที่ใหม่อยู่หรือไม่ค่ะ พร้อมสวัสดิการเพียบๆๆๆ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างโครงการ
รับสมัครด่วน !

รายละเอียดของงาน
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอสั่งจ้างงาน
-เจรจาต่อรองราคา เงื่อนไข เปรียบเทียบ คัดเลือกผู้รับเหมา และทำสรุปเสนอผู้บังคับบัญชาเจรจาต่อรองราคาพร้อมทั้งจัดทำสรุปเสนอให้ผู้บังคับบัญชา
-จัดทำเอกสารจัดจ้างได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนก่อนนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ
-ติดตามสถานะงานจ้างที่ยังไม่แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ
-ทำการประเมินผลการดำเนินงานของผู้รับเหมา

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
อัตรา 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง

คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศ ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
ปวส.-ป.ตรี สาขา บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์งานจัดจ้างในสายงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปี
มีทักษะการพูดและการต่อรองราคาการจ้างงานก่อสร้าง
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
ใฝ่เรียนรู้เทคโนโลยีเชิงช่างและผู้รับเหมาอย่างสม่ำเสมอ

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกงบประมาณ 1 อัตรา/ เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา
รับสมัครด่วน !


รายละเอียดของงาน
ผู้จัดการแผนกงบประมาณ
1.จัดทำงบประมาณประจำปี
1.1.การกำหนดรหัสงบประมาณและแบบฟอร์ม เพื่อให้แผนกที่เกี่ยวข้องจัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่าย
1.2.การรวบรวมงบประมาณรายรับ-รายจ่ายจากทุกแผนกมาตรวจสอบว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทหรือไม่
1.3.นำเสนองบประมาณให้ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
2.การควบคุมงบประมาณ
2.1.ทำการเปรียบเทียบผลต่างกับงบประมาณ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและนำเสนอผู้บังคับบัญชา
2.2.การปรับปรุงงบประมาณตามวาระปกติและกรณีพิเศษ

เจ้าหน้าที่การเงิน
1.การรับ-จ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารให้มีความถูกต้อง บันทึกใบสำคัญจ่าย จัดเตรียมเอกสารทำจ่ายเสนอผู้บริหาร
2.การจัดทำ PR เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน,ค่าโทรศัพท์,ดอกเบี้ยจ่าย,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.2,3,53 เป็นต้น
3.การรับวางบิล รับวางบิลจาก Supplier ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน
4.จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและจัดเก็บเอกสารตามประเภทงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
5.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
อัตรา 2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศชาย-หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
จบวุฒิการศึกษา ปวส.- ป.ตรี สาขาบัญชี การเงิน
มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง : Senior Project Engineer
รับสมัครด่วน !

รายละเอียดของงาน
-ร่วมพิจารณารูปแบบของโครงการ และทำการสำรวจเพื่อหาสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการก่อสร้าง สำรวจแและประเมินลักษณะพื้นที่และทำเลที่ตั้ง เพื่อพิจารณาว่ามีผลกระทบต่อโครงการอย่างไรบ้าง
-เสนอแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ
-จัดทำแผนงานก่อสร้างและควบคุมงบประมาณประจำปีของฝ่าย เสนอให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
-ประสานงานในการออกแบบก่อสร้าง การควบคุมการก่อสร้าง
-ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและเสร็จตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดไว้
-ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องภายนอก เช่น ที่ปรึกษา ผู้รับเหมาด้านต่างๆ ให้มีการปฏิบัติงานที่เรียบร้อยสมบูรณ์ตามสัญญา และรายงานผล รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายในเวลาที่เหมาะสม ที่จะไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
อัตรา 1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
จบวุฒิการศึกษา ป.ตรี-ป.โท สาขาวิศวกรรม และมีใบอนุญาต กว.
ประสบการณ์ในการทำงาน 10 ปีขึ้นไป
มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
มีทักษะในการนำเสนอ กล้าตัดสินใจ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

ตำแหน่ง : โฟร์แมน
รับสมัครด่วน !

รายละเอียดของงาน
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของงาน
- ตรวจสอบการใช้วัสดุของผู้รับเหมาและควบคุมวิธีการก่อสร้างให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ในแบบ อีกทั้งสอดคล้องกับมาตรฐานงานก่อสร้าง
- ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
- ประสานงานร่วมกับฝ่ายขายและการตลาด เพื่อซ่อมบำรุงโครงการหลังการขายในระยะประกัน
- ตรวจสอบปริมาณงานและการเช็คจ่ายต่องวดก่อสร้าง ตามมารตรฐานที่กำหนดไว้

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
อัตรา 5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง

คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศชาย/หญิง
อายุ 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา ปวส. หรือ สูงกว่า สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
หากมีประสบการณ์ทางด้านอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รักงานภาคสนาม ประจำโครงการบ้านจัดสรร, โครงการอาคารสูง, สะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้

สวัสดิการ
- ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม
- กองประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- วันหยุดประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- เงินช่วยเหลืองานสมรส
- เงินช่วยเหลืองานบวช
- เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ
- ค่าน้ำมันรถ (กรณีใช้รถส่วนตัวปฏิบัติงานนอกสถานที่)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน (เฉพาะบางตำแหน่ง)

ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด
49/82 ถนนบางแสนสาย 4 เหนือ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
โทร : 063-273-1115
แฟกซ์ : 038-191-681หางานสมัครงานในชลบุรี ทั้งหมด คลิ๊กที่นี่ ---> หางานสมัครงานชลบุรี - ตามติดชีวิตชลบุรีแชร์เรื่องนี้ ให้เพื่อนอ่าน


ตอบพร้อมอ้างข้อความ ตอบข้อความนี้แบบรวดเร็ว
  #2  
เก่า 05-06-18, 14:39
รูปส่วนตัว เอ๊ดดี้
เอ๊ดดี้
รอสมัครสมาชิก
 
โพส: n/a
มาตรฐาน สมัครช่างเทคนิค


ดุแลสระได้..ระบบไฟ..ระบบปั้ม..ช้อมประปา.ระบบบูทเตอร์ปั้ม..แอร์ได้หมดคับ

เบอร์ผมคับ
0646475129

ตอบพร้อมอ้างข้อความ ตอบข้อความนี้แบบรวดเร็ว
ตอบกระทู้

ตอบด่วน
ชื่อผู้ใช้งาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) :
Random Question
ข้อความ:
Remove Text Formatting
Bold
Italic
Underline

Insert Image
Wrap [QUOTE] tags around selected text
 
ลดพื้นที่
เพิ่มพื้นที่

เครื่องมือจัดการกระทู้
ตัวเลือกการแสดงผลคำที่เกี่ยวข้อง
Tags
ชลบุรี, ทุกตำแหน่ง, บางแสน, บ้านเดี่ยว, สมัครงาน, สวัสดิการ, หางาน, อย่างรวดเร็ว, แลนด์”, “อรินสิริ

หัวข้อที่คุณอาจสนใจ
กระทู้
หางาน สมัครงาน พนักงานขายประจำโครงการ อรินสิริ แลนด์ ชลบุรี
หางาน สมัครงาน พนักงานขายประจำโครงการ อรินสิริ แลนด์ ชลบุรี
หางาน สมัครงาน พนักงานขายประจำโครงการ อรินสิริ แลนด์ แสนสุข ชลบุรี
หางาน สมัครงาน ผู้จัดการการตลาด อรินสิริ แลนด์ แสนสุข ชลบุรี
หางาน สมัครงาน เลขานุการบริษัท อรินสิริ แลนด์ แสนสุข ชลบุรีขับเคลื่อนระบบโดย vBulletin® Version 3.8.7
สงวนลิขสิทธิ©2000-2018, Jelsoft Enterprises Ltd.