แสดงเวอร์ชันเต็ม : คลินิกในชลบุรี


หน้า : 1 [2] 3 4

 1. อ่าวอุดมทันตแพทย์คลินิก คลินิกทันตกรรม ศรีราชา ชลบุรี แผนที่เบอร์โทร
 2. คลินิกทันตกรรมอ่าวอุดม คลินิกทันตกรรม หมอฟัน ศรีราชา ชลบุรี เบอร์โทรแผนที่
 3. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรมผิวหนัง หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี เบอร์โทรแผนที่
 4. อ่าวอุดมคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม ศรีราชา ชลบุรี เบอร์โทรแผนที่
 5. คลินิกบ่อวินการแพทย์ คลินิกเวชกรรม บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี แผนที่เบอร์โทร
 6. คลินิกแพทย์สิร์ลดา คลินิกสูตินรีเวช สัตหีบ ชลบุรี แผนที่เบอร์โทรที่ตั้ง
 7. คลินิกหูคอจมูกสัตหีบ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง สัตหีบ ชลบุรี แผนที่เบอร์โทร
 8. คลินิกทันตกรรมบ้านฟันสหพัฒน์ คลินิกทันตกรรม ศรีราชา ชลบุรี แผนที่่เบอร์โทร
 9. คลินิกพญาไทเวชกรรม สาขา บ่อวิน คลินิคเวชกรรม ศรีราชา ชลบุรี แผนที่เบอร์โทร
 10. คลินิกแพทย์อภิชาติ คลินิกเวชกรรม ศรีราชา ชลบุรี แผนที่เบอร์โทรที่ตั้ง
 11. คลินิกแพทย์จิรศักดิ์ คลินิกเวชกรรม ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี แผนที่เบอร์โทร
 12. มงกุฎจอมเทียนการแพทย์ คลินิกเวชกรรม สัตหีบ ชลบุรี แผนที่เบอร์โทรที่ตั้ง
 13. คลินิกรักษ์ทันตกรรม คลินิกทันตกรรม บ้านบึง ชลบุรี แผนที่เบอร์โทรที่ตั้ง
 14. หนองชากทันตคลินิก คลินิกทันตกรรม บ้านบึง ชลบุรี แผนที่เบอร์โทรที่ตั้ง
 15. คลินิกเวชกรรมแพทย์ฐิตาภรณ์ คลินิกเวชกรรม บ่อทอง ชลบุรี แผนที่เบอร์โทร
 16. คลินิกทันตกรรมสไมล์คลับ คลินิกทันตกรรม ศรีราชา ชลบุรี แผนที่เบอร์โทร
 17. สหพัฒน์คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี แผนที่เบอร์โทร
 18. คลินิกแพทย์กนก คลินิกเวชกรรม ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี แผนที่เบอร์โทรที่ตั้ง
 19. หมอประไพ คลินิกเวชกรรม ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี แผนที่เบอร์โทรที่ตั้ง
 20. แพทย์อานนท์ คลินิกเวชกรรม ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี แผนที่เบอร์โทรที่ตั้ง
 21. เอสดีเอส คลินิกเวชกรรม บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี เบอร์โทรแผนที่ที่ตั้ง
 22. คลินิกเวชกรรมแพทย์บัณฑิต คลินิกเวชกรรม ศรีราชา ชลบุรี เบอร์โทรที่ตั้งแผนที่
 23. คลินิกทันตกรรมครอบครัวฟ.ฟัน คลินิกทันตกรรม สัตหีบ ชลบุรี แผนที่เบอร์โทร
 24. ศรีจุฬาคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม สัตหีบ ชลบุรี แผนที่เบอร์โทรที่ตั้ง
 25. คลินิกก้องเกียรติทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม พนัสนิคม ชลบุรี แผนที่เบอร์โทร
 26. คลินิกบ้านบึงทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม บ้านบึง ชลบุรี แผนที่เบอร์โทรที่ตั้ง
 27. คลินิกจามจุรีทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม บ้านบึง ชลบุรี แผนที่เบอร์โทรที่ตั้ง
 28. คลินิกแพทย์มาโนชญ์ สูตินรีแพทย์ พนัสนิคม ชลบุรี แผนที่เบอร์โทรที่ตั้ง
 29. พนัสเวชคลินิก คลินิกเวชกรรม พนัสนิคม ชลบุรี แผนที่เบอร์โทรที่ตั้ง
 30. คลินิกแพทย์ศิระ คลินิกเวชกรรม บ้านบึง ชลบุรี แผนที่เบอร์โทรที่ตั้ง
 31. คลินิกแพทย์อาภรณ์ คลินิกเวชกรรม คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี แผนที่เบอร์โทร
 32. คลินิกสาโรจน์เวชกรรม คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี แผนที่เบอร์โทรที่ตั้ง
 33. คลินิกเวชกรรมแพทย์วิชัย คลินิกเวชกรรม บ้านบึง ชลบุรี แผนที่เบอร์โทรที่ตั้ง
 34. คลินิกบ้านรักฟัน คลินิกทันตกรรม ศรีราชา ชลบุรี แผนที่เบอร์โทรที่ตั้ง
 35. เฮลท์ตี้สไมล์ คลินิกทันตกรรม ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี แผนที่เบอร์โทร
 36. คลินิกทันตกรรมรักษ์ฟันบ่อวิน หมอฟัน บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี แผนที่เบอร์โทร
 37. คลินิกปิยะเวชช์บ่อวินเวชกรรม คลินิกเวชกรรม ศรีราชา ชลบุรี แผนที่เบอร์โทร
 38. คลินิกเด็กแพทย์ดวงดาว คลินิกกุมารเวช สัตหีบ ชลบุรี แผนที่เบอร์โทรที่ตั้ง
 39. คลินิกแพทย์วิเชียร คลินิกเวชกรรม สัตหีบ ชลบุรี แผนที่เบอร์โทรที่ตั้ง
 40. คลินิกแพทย์นงลักษณ์ คลินิกเวชกรรม สัตหีบ ชลบุรี แผนที่เบอร์โทรที่ตั้ง
 41. คลินิกแพทย์ชลธร คลินิกเวชกรรม สัตหีบ ชลบุรี แผนที่เบอร์โทรที่ตั้ง
 42. คลินิกแพทย์เกรียงไกร คลินิกเวชกรรม สัตหีบ ชลบุรี แผนที่เบอร์โทรที่ตั้ง
 43. คลินิกแพทย์ขจิตร์เวชกรรม คลินิกเวชกรรม สัตหีบ ชลบุรี แผนที่เบอร์โทรที่ตั้ง
 44. คลินิกบ้านบึงแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ บ้านบึง ชลบุรี แผนที่เบอร์โทรที่ตั้ง
 45. คลินิกทันตกรรมเด็นทัลแคร์ คลินิกทันตกรรม บ้านบึง ชลบุรี แผนที่เบอร์โทรที่นี
 46. คลินิกทันตกรรมภิภรณ์ คลินิกทันตกรรม บ้านบึง ชลบุรี แผนที่เบอร์โทร
 47. คลินิกกระดูกข้อหูคอจมูก คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง พนัสนิคม ชลบุรี แผนที่เบอร์
 48. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์ขนิษฐา คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง พนัสนิคม ชลบุรี
 49. คลินิกหมอโชติชัย คลินิกเวชกรรม ถนนทุมมาวาส พนัสนิคม ชลบุรี เบอร์โทรแผนที่
 50. คลินิกแพทย์โสภณ คลินิกเวชกรรม พานทอง ชลบุรี เบอร์โทรแผนที่
 51. คลินิกเวชกรรมแพทย์ทศพร คลินิกเวชกรรม พานทอง ชลบุรี แผนที่เบอร์โทร
 52. รักษ์เวชกรรมคลินิก คลินิกเวชกรรม บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี เบอร์โทรแผนที่
 53. คลินิกทันตกรรมไทยสไมล์ คลินิกทันตกรรม พัทยาใต้ บางละมุง ชลบุรี แผนที่ที่นี่
 54. ยูโรคลินิกทันตกรรม คลินิกทันตกรรม ถนนพัทยาสาย3 บางละมุง ชลบุรี แผนที่ที่นี่
 55. คลินิกเวชกรรมแพทย์รัชดาภรณ์ คลินิกเวชกรรม บ่อทอง ชลบุรี แผนที่เบอร์โทร
 56. คลินิกวิลาวรรณทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี แผนที่
 57. คลินิกเวชกรรมหมอศิริพร คลินิกเวชกรรม ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี แผนที่
 58. คลินิกทันตกรรมมายทีธ คลินิกทันตกรรม บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี แผนที่เบอร์โทร
 59. คลินิกทันตกรรมบ่อวิน คลินิกทันตกรรม บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี แผนที่เบอร์โทร
 60. คลินิกทันตกรรมสหพัฒน์ คลินิกทันตกรรม หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี แผนที่เบอร์โทร
 61. มงกุฎบ่อวินคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี แผนที่เบอร์โทร
 62. คลินิกแพทย์กิตตินันท์ คลินิกเวชกรรม สัตหีบ ชลบุรี แผนที่เบอร์โทร
 63. คลินิกเวชกรรมแพทย์สมเกียรติ คลินิกเวชกรรม ถนนวิฑูรย์ดำหริ บ้านบึง ชลบุรี
 64. คลินิกพนัสเซ็นทรัลแล็ป คลินิกเทคนิคการแพทย์ พนัสนิคม ชลบุรี แผนที่เบอร์โทร
 65. คลินิกแพทย์หญิงสันทนาสูตินรีเวชกรรม คลินิกสูตินรีเวช พนัสนิคม ชลบุรี
 66. คลินิกแพทย์ คลินิกเวชกรรม ศรีจารุสัมพันธ์ พนัสนิคม ชลบุรี แผนที่เบอร์โทร
 67. ชูศักดิ์การแพทย์คลินิกและแล็บ คลินิกเวชกรรม สระตาราง พนัสนิคม ชลบุรี แผนที
 68. คลินิกแพทย์พลเลิศ คลินิกเวชกรรม วิทูรย์ดำริ บ้านบึง ชลบุรี แผนที่เบอร์โทร
 69. คลินิกแพทย์สมจริง คลินิกเวชกรรม หนองชาก บ้านบึง ชลบุรี แผนที่เบอร์โทรที่นี่
 70. คลินิกแพทย์สุรกิจ คลินิกเวชกรรม จันทร์อำนวย พนัสนิคม ชลบุรี แผนที่เบอร์โทร
 71. คลินิกเวชกรรมหมอเบญจวรรณ คลินิกเวชกรรม หนองตำลึง พานทอง ชลบุรี แผนที่ที่นี่
 72. หมอพรชัยคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี เบอร์โทรแผนที่
 73. คลินิกเฮลท์แลนด์การแพทย์แผนไทยประยุกต์4 พัทยาเหนือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 74. อินเตอร์เดนทัลคลินิก คลินิกทันตกรรม หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี แผนที่เบอร์โทร
 75. สไมล์เด็นทัลคลินิก คลินิกทันตกรรม พัทยาใต้ บางละมุง ชลบุรี แผนที่เบอร์โทร
 76. เด็นทัลสตูดิโอคลินิกทันตกรรม คลินิกทันตกรรม ถนนพัทยาสาย3 บางละมุง ชลบุรี
 77. คลินิกศูนย์ทันตกรรมพัทยา คลินิกทันตกรรม ถนนพัทยา-นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 78. คลินิกโมเดิร์นทันตกรรม คลินิกทันตกรรม พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 79. คลินิกพญาไทเวชกรรม สาขาสหพัฒน์ คลินิกเวชกรรม หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี
 80. คลินิกแพทย์เฉลิมพร คลินิกเวชกรรม ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี เบอร์โทรแผนที่
 81. คลินิกสหพัฒน์แพทย์ณรงค์ คลินิกเวชกรรม หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี แผนที่เบอร์โทร
 82. คลินิกเวชกรรมแพทย์วิทยา คลินิกเวชกรรม ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี แผนที่ที่นี่
 83. ทะเลทองคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี เบอร์โทรแผนที่
 84. คลินิกเวชกรรมแพทย์ฉัตรชัย คลินิกเวชกรรม ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี แผนที่
 85. คลินิกศรีแพทย์ คลินิกเวชกรรม หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี แผนที่เบอร์โทรที่นี่
 86. คลินิกแพทย์ธรรมคุณเวชกรรม คลินิกเวชกรรม บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี แผนที่หน้านี้
 87. คลินิกสุขุมาภรณ์เวชกรรม คลินิกเวชกรรม บึง ศรีราชา ชลบุรี แผนที่เบอร์โทร
 88. คลินิกหมออุดม-หมอจัญจุรีเวชกรรม คลินิกเวชกรรม ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี
 89. คลินิกแพทย์นิธิศ คลินิกเวชกรรม บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี แผนที่เบอร์โทรที่นี่
 90. ศรีราชาโพลีคลินิกเวชการ คลินิกเวชกรรม หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี
 91. สัตหีบคลินิกแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สัตหีบ ชลบุรี แผนที่เบอร์โทรที่นี่
 92. คลินิกทันตแพทย์เฉลิมพล คลินิกทันตกรรม บ่อนไก่ สัตหีบ ชลบุรี
 93. คลินิกวิสิทธิ์ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม สัตหีบ ชลบุรี แผนที่เบอร์โทร
 94. คลินิกสุมิตรทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม สายกลาง สัตหีบ ชลบุรี เบอร์โทรพร้อม
 95. คลินิกแพทย์ผิวหนัง คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง สุขาภิบาล5 สัตหีบ ชลบุรี
 96. คลินิกแสมสารการแพทย์ คลินิกเวชกรรม แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี
 97. สัตหีบคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม สัตหีบ ชลบุรี แผนที่เบอร์โทรที่นี่
 98. คลินิกแพทย์ฤกษ์โรจน์ คลินิกเวชกรรม นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี
 99. คลินิกแพทย์ปรัชญา คลินิกเวชกรรม สัตหีบ ชลบุรี เบอร์โทรที่นี่
 100. คลินิกแพทย์พัลลภเวชกรรม คลินิกเวชกรรม พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี
 101. คลินิกทันตแพทย์โชคชัย คลินิกทันตกรรม ศรีจารุสัมพันธ์ พนัสนิคม ชลบุรี
 102. ทันตแพทย์คลีนิค ทำฟันขุดหินปูนกรอฟัน ทันตแพทย์คลินิก พนัสนิคม ชลบุรี
 103. คลินิกพนัสทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม ศรีจารุสัมพันธ์ พนัสนิคม ชลบุรี
 104. คลินิกทันตแพทย์บรรณสิทธิ์ คลินิกทันตกรรม ตลาดสด พนัสนิคม ชลบุรี
 105. คลินิกรักฟันทันตกรรม คลินิกทันตกรรม ถนนชลบุรี-บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี
 106. คลินิกประพนธ์การแพทย์ คลินิกเวชกรรม เมืองเก่า พนัสนิคม ชลบุรี
 107. คลินิกกายภาพบำบัดแฮปปี้บอดี้ คลินิกกายภาพบำบัด พัทยาเหนือ บางละมุง ชลบุรี
 108. คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน คลินิกทันตกรรม เขาน้อย บางละมุง ชลบุรี
 109. คลินิกพัทยาทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม พัทยาใต้ บางละมุง ชลบุรี
 110. คลินิกทันตกรรมแฮปปี้สมาย คลินิกทันตกรรม พัทยาเหนือ บางละมุง ชลบุรี
 111. คลินิกทันตกรรมพนิดา คลินิกทันตกรรม ถนนบ้านบึง-บ้านค่อย บ้านบึง ชลบุรี
 112. รวมทันตแพทย์คลินิกทันตกรรม คลินิกทันตกรรม เนื่องจำนงค์2 บ้านบึง ชลบุรี
 113. คลินิกหัวกุญแจทันตกรรม คลินิกทันตกรรม คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี
 114. คลินิกแพทย์พงษ์ปกรณ์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง เนื่องจำนงค์ บ้านบึง ชลบุรี
 115. คลินิกโรคกระดูกและข้อ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง บ้านบึง ชลบุรี
 116. คลินิกแพทย์วรรณา คลินิกเวชกรรม ศรีวิชัย พนัสนิคม ชลบุรี
 117. วิชัยคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง เวชกรรมเฉพาะทาง บ้านบึงสันติ บ้านบึง ชลบุรี
 118. คลินิกเกษมการแพทย์ คลินิกเวชกรรม ศรีกุญชร พนัสนิคม ชลบุรี
 119. คลินิกแพทย์ยงยุทธ คลินิกเวชกรรม ศรีจารุสัมพันธ์ พนัสนิคม ชลบุรี
 120. คลินิกหนองปรือการแพทย์ คลินิกเวชกรรม หนองไผ่แก้ว บ้านบึง ชลบุรี
 121. คลินิกแพทย์อรุณี คลินิกเวชกรรม ถนนชลบุรี-บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี
 122. คลินิกจุมพลการแพทย์ คลินิกเวชกรรม เจตน์จำนงค์ บ้านบึง ชลบุรี
 123. คลินิกแพทย์วัฒนา คลินิกเวชกรรม ประชาราษฎร์รังสรรค์ คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี
 124. คลินิกแพทย์แววดาว คลินิกเวชกรรม บ้านบึง ชลบุรี
 125. คลินิกใต้ฟ้าการแพทย์ คลินิกเวชกรรม ศรีกุญชร พนัสนิคม ชลบุรี
 126. คลินิกแพทย์บันเทิง คลินิกเวชกรรม เมืองเก่า พนัสนิคม ชลบุรี
 127. ภัททิราคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม บ้านบึง ชลบุรี
 128. คลินิกแพทย์อภิชาติเวชกรรม คลินิกเวชกรรม ทุมมาวาส พนัสนิคม ชลบุรี
 129. คลินิกแพทย์สมเกียรติ คลินิกเวชกรรม ถนนชลบุรี-บ้านบึง บ้างบึง ชลบุรี
 130. คลินิกแพทย์สมชาย คลินิกเวชกรรม ประโยชน์เนื่องจำนงค์2 บ้านบึง ชลบุรี
 131. คลินิกทันตกรรมอินฟินิตี้2 คลินิกทันตกรรม บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี
 132. คลินิกแพทย์พงศ์ศักดิ์ คลินิกเวชกรรม พานทอง ชลบุรี
 133. ศรีสิทธิ์แล็บคลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ บางละมุง ชลบุรี
 134. คลินิกทันตกรรมพัทยากลาง คลินิกทันตกรรม พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 135. สไมล์ ไทม์ คลินิกทันตกรรม พระตำหนัก หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 136. คลินิกทันตกรรมด็อกเตอร์สไมล์ คลินิกทันตกรรม พัทยาใต้ บางละมุง ชลบุรี
 137. คลินิกทันตกรรมเด็นทอลเฮ้าส์ คลินิกทันตกรรม พัทยาใต้ บางละมุง ชลบุรี
 138. คลินิกทันตกรรมซันบีม คลินิกทันตกรรม ถนนเลียบชายหาด บางละมุง ชลบุรี
 139. คลินิกทันตแพทย์สุวรรณเวช คลินิกทันตกรรม พัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 140. คลินิกเวชกรรมแพทย์อนันต์ คลินิกเวชกรรม พนัสนิคม ชลบุรี
 141. คลินิกวสันต์ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม พานทอง ชลบุรี
 142. คลินิกทันตกรรมพานทอง คลินิกทันตกรรม พานทอง ชลบุรี
 143. คลินิกแพทย์ประไพ คลินิกเวชกรรม พานทอง ชลบุรี
 144. เทพประสิทธิ์คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม เทพประสิทธิ์ บางละมุง ชลบุรี
 145. คลินิกการแพทย์แผนไทยโกมารภัจจ์ คลินิกการแพทย์แผนไทย บางละมุง ชลบุรี
 146. คลินิกเทคนิคการแพทย์คลินิกไลฟ์แคร์ลาบอราทอรี่(พัทยา) บางละมุง ชลบุรี
 147. พัทยาคลินิกแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ ถนนพัทยา-นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 148. กู๊ดพอยท์คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัด หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 149. คลินิกพัทยาใต้กายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัด พัทยาใต้ บางละมุง ชลบุรี
 150. นภาพรทันตแพทย์คลินิก คลินิกทันตกรรม พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 151. คลินิกทันตกรรมเด็นทัลวันวัน คลินิกทันตกรรม เทพประสิทธิ์ บางละมุง ชลบุรี
 152. คลินิกทันตกรรมสยามสไมล์ คลินิกทันตกรรม พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 153. คลินิกทันตกรรมจอมเทียนซอย5 คลินิกทันตกรรม เลียบหาดจอมเทียน บางละมุง ชลบุรี
 154. คลินิกรักยิ้มทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม ถนนพัทยา-นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 155. คลินิกสิทธานต์ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 156. โฮมทันตคลินิก คลินิกทันตกรรม ถนนพัทยา-นาเกลือ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 157. คลินิกทันตกรรมเรืองบรรยงค์ทันตแพทย์(หมอทหาร) พัทยากลาง บางละมุง ชลบุรี
 158. คลินิกทันตกรรมแฮปปี้ คลินิกทันตกรรม พัทยาสาย3 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 159. คลินิกทันตกรรมพัทยาสไมล์ คลินิกทันตกรรม พัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 160. คลินิกวันชัยทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม พัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 161. คลินิกแฟมิลี่เดนทอลแคร์ คลินิกทันตกรรม หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 162. คลินิกทันตกรรมพีเค คลินิกทันตกรรม หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 163. พี.เอส.ทันตคลินิก คลินิกทันตกรรม เนินพลับหวาน บางละมุง ชลบุรี
 164. พี.ซี.ทันตคลินิก คลินิกทันตกรรม พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 165. เอ.พี.ซี.ทันตคลินิก คลินิกทันตกรรม พัทยาสาย2 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 166. คลินิกทันตกรรมทีแอนด์พี คลินิกทันตกรรม หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 167. คลินิกสุขภาพฟัน คลินิกทันตกรรม พัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 168. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์วิเชียร คลินิกเวชกรรม พัทยาใต้ บางละมุง ชลบุรี
 169. พัทยากลางคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 170. จอมเทียนคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม ทัพพระยา บางละมุง ชลบุรี
 171. คลินิกทันตกรรมพัทยาเดนทอลแคร์ คลินิกทันตกรรม พัทยาใต้ บางละมุง ชลบุรี
 172. คลินิกบ้านหมอฟันพัทยา คลินิกทันตกรรม พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 173. คลินิกทันตกรรมบิ๊กสไมล์ คลินิกทันตกรรม วชิรปราการ บางละมุง ชลบุรี
 174. คลินิกทันตกรรมเดนทัลอาร์ท คลินิกทันตกรรม บัวขาว หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 175. คลินิกบ้าน ฟ.ฟัน คลินิกทันตกรรม ถนนพัทยา-นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 176. เซ็นทรัลเด็นทัลคลินิก คลินิกทันตกรรม หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 177. คลินิกพลับหวานทันตะ คลินิกทันตกรรม เนินพลับหวาน บางละมุง ชลบุรี
 178. คลินิกทันตกรรมพัทยาเดนทอลคลินิก พัทยาเหนือ คลินิกทันตกรรม บางละมุง ชลบุรี
 179. คลินิกบ้านฟันพัทยา คลินิกทันตกรรม เนินพลับหวาน บางละมุง ชลบุรี
 180. คลินิกทันตกรรมเดนทอลแคร์พัทยา คลินิกทันตกรรม เทพประสิทธิ์ บางละมุง ชลบุรี
 181. คลินิกทันตกรรมวีอาร์เด็นทิสต์ คลินิกทันตกรรม พัทยา-นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 182. คลินิกศัลยกรรมตกแต่งแพทย์สุรศักดิ์ พัทยาสาย3 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 183. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหู คอ จมูก แพทย์อภิชัย พัทยากลาง บางละมุง ชลบุรี
 184. เพิ่มเติม อัพเดท ข้อมูลของคลินิกในชลบุรีของท่านได้ที่นี่ครับ
 185. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์ผิวหนังนิติพวงมาลัย นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 186. คลินิกเด็กแพทย์ศิริลักษณ์ คลินิกกุมารแพทย์ พัทยากลาง บางละมุง ชลบุรี
 187. คลินิกแพทย์จอมเทียน คลินิกเวชกรรม ถนนสุขุมวิท หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 188. คลินิกแพทย์ไพโรจน์-พัทยา คลินิกเวชกรรม พัทยากลาง นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 189. คลินิกแพทย์จิรวัฒน์ คลินิกเวชกรรม พัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 190. คลินิกชัยมงคลการแพทย์ คลินิกเวชกรรม พัทยาสาย2 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 191. คลินิกศูนย์แพทย์พัทยาใต้ คลินิกเวชกรรม พัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 192. คลินิกแพทย์พัทยารอยัลบิวตี้ พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 193. บางละมุงคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม ถนนเนินพลับหวาน หนองปรือ บางละมุงชลบุรี
 194. ชัญญาคลินิกเวชกรรมสาขาจอมเทียน คลินิกเวชกรรม หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 195. คลินิกเวชกรรมเมดิแคร์ ถนนพัทยาสาย2 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 196. คลินิกนาเกลือการแพทย์ คลินิกเวชกรรม ถนนพัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุงชลบุรี
 197. ราชวัตรคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม ถนนสุขุมวิท บางละมุง บางละมุง ชลบุรี
 198. คลินิกเวชกรรมเคหะการแพทย์เคหะแหลมฉบัง คลินิกเวชกรรม บางละมุง บางละมุงชลบุรี
 199. คลินิกเวชกรรมแพทย์ชาญวิทย์ คลินิกเวชกรรม พระตำหนัก หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 200. วีแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาเนินพลับหวาน ถนนสุขุมวิท บางละมุง ชลบุรี
 201. คลินิกทันตกรรมเดนทัลเดอพัทยา พัทยาสาย2 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 202. 79คลินิกทันตกรรม คลินิกทันตกรรม ถนนทัพพระยา หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 203. คลินิกทันตกรรมเพอร์เฟคสไมล์เดนทอลคลินิกพัทยา หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 204. คลินิกทันตกรรมไบร์ทสมาย คลินิกทันตกรรม พัทยาสาย3 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 205. คลินิกต่อศักดิ์ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม สุขุมวิท หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 206. คลินิกทันตกรรมวงศ์อำมาตย์ พัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 207. คลินิกทันตกรรมโรจน์ทันตคลินิก หาดจอมเทียน หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 208. คลินิกทันตแพทย์กิตติพจน์ คลินิกทันตกรรม พัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 209. คลินิกทันตแพทย์ชนิสร์ คลินิกทันตกรรม พัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 210. เด็นทัลพอยส์คลินิกทันตกรรม ยูเมะ พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 211. คลินิกทันตกรรมจุฬากรณ์ทันตแพทย์ ถนนพัทยาสาย2 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 212. คลินิกทันตกรรมเด็นทัลเวิลด์ ถนนพัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 213. คลินิกทันตกรรมพัทยาเดนทอลคลินิกสาขาพัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 214. คลินิกศูนย์ทันตกรรมจอมเทียน พระตำหนัก หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 215. คลินิกทันตกรรมโมเดิร์นสไมล์ สาขาพัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 216. คลินิกนาเกลือทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม สว่างฟ้า นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 217. คลินิกทันตกรรม บี.เค. บัวขาว พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 218. คลินิกทันตกรรมเดนทอลทูเดย์ คลินิกทันตกรรม พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุงชลบุรี
 219. อาร์ เอส คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง พัทยาสาย3นาเกลือบางละมุงชลบุรี
 220. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางพัทยาแพทย์เฉพาะทาง พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 221. จักษุเวชคลินิก คลินิกจักษุแพทย์ พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 222. คลินิกโลมาการแพทย์ คลินิกเวชกรรม พัทยานาเกลือ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 223. ชัญญาคลินิกเวชกรรมพัทยา คลินิกเวชกรรม หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 224. คลินิกเวชกรรมสาย3 คลินิกเวชกรรม หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 225. คลินิกเวชกรรมเขาตาโลการแพทย์ คลินิกเวชกรรม หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 226. คลินิกหมอบีเลนเวชกรรม สุขฤดี พัทยาสาย2 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 227. คลินิกบางละมุงการแพทย์ คลินิกเวชกรรม พัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 228. รินรดาคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม พัทยาสาย2 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 229. คลินิกเด็กหมอสมศักดิ์ คลินิกกุมารแพทย์ พัทยานาเกลือ นาเกลือ บางละมุงชลบุรี
 230. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางตาหมอณัฐวัชร คลินิกจักษุแพทย์ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 231. คลินิกแพทย์ทัศนัย คลินิกเวชกรรม พัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 232. แพทย์พัทยาคลินิก คลินิกเวชกรรม หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 233. คลินิกแพทย์มงคล คลินิกเวชกรรม ถนนทัพพระยา หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 234. แพทย์โอลิวิแอร์คลินิกเวชกรรม L.K.พาวิลเลี่ยม พัทยาสาย3 บางละมุง ชลบุรี
 235. คลินิกหมอผดุงการแพทย์ คลินิกเวชกรรม พัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 236. คลินิกแพทย์สุชาติ คลินิกเวชกรรม ถนนสว่างฟ้า นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 237. บัวขาวคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 238. คลินิกเวชกรรมประไพพักตร์ คลินิกเวชกรรม พัทยาสาย3 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 239. คลินิกนิรมัยแพทย์ คลินิกเวชกรรม พัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 240. ราชเทวีคลินิกเวชกรรม เซ็นทรัลเฟสติ พัทยาสาย2 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 241. คลินิกเวชกรรมนายแพทย์สุพัฒน์ กรมที่ดิน พัทยาสาย3 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 242. คลินิกเวชกรรมลานิธิวดี ถนนเลียบชายหาดพัทยา หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 243. คลินิกเวชกรรมนาวีการแพทย์ คลินิกเวชกรรม พัทยาสาย3 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 244. คลินิกเวชกรรมบางละมุงเวชการ พัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 245. พฤกษาคลินิกเวชกรรม ห้างคาร์ฟู พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 246. คลินิกบ้านแพทย์พัทยานาเกลือ คลินิกเวชกรรม นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 247. พีคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม ถนนพัทยาสาย2 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 248. ปาริชาติคลินิกเวชกรรมสาขาบิ๊กซีพัทยาใต้ ถนนสุขุมวิท หนองปรือ บางละมุงชลบุรี
 249. คลินิกเวชกรรมแพทย์ชวัช ถนนพัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 250. คลินิกเวชกรรมแพทย์นิรันดร์ ถนนพระตำหนัก หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี