แสดงเวอร์ชันเต็ม : คลินิกในชลบุรี


หน้า : 1 [2] 3

 1. คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน คลินิกทันตกรรม เขาน้อย บางละมุง ชลบุรี
 2. คลินิกพัทยาทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม พัทยาใต้ บางละมุง ชลบุรี
 3. คลินิกทันตกรรมแฮปปี้สมาย คลินิกทันตกรรม พัทยาเหนือ บางละมุง ชลบุรี
 4. คลินิกทันตกรรมพนิดา คลินิกทันตกรรม ถนนบ้านบึง-บ้านค่อย บ้านบึง ชลบุรี
 5. รวมทันตแพทย์คลินิกทันตกรรม คลินิกทันตกรรม เนื่องจำนงค์2 บ้านบึง ชลบุรี
 6. คลินิกหัวกุญแจทันตกรรม คลินิกทันตกรรม คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี
 7. คลินิกแพทย์พงษ์ปกรณ์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง เนื่องจำนงค์ บ้านบึง ชลบุรี
 8. คลินิกโรคกระดูกและข้อ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง บ้านบึง ชลบุรี
 9. คลินิกแพทย์วรรณา คลินิกเวชกรรม ศรีวิชัย พนัสนิคม ชลบุรี
 10. วิชัยคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง เวชกรรมเฉพาะทาง บ้านบึงสันติ บ้านบึง ชลบุรี
 11. คลินิกเกษมการแพทย์ คลินิกเวชกรรม ศรีกุญชร พนัสนิคม ชลบุรี
 12. คลินิกแพทย์ยงยุทธ คลินิกเวชกรรม ศรีจารุสัมพันธ์ พนัสนิคม ชลบุรี
 13. คลินิกหนองปรือการแพทย์ คลินิกเวชกรรม หนองไผ่แก้ว บ้านบึง ชลบุรี
 14. คลินิกแพทย์อรุณี คลินิกเวชกรรม ถนนชลบุรี-บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี
 15. คลินิกจุมพลการแพทย์ คลินิกเวชกรรม เจตน์จำนงค์ บ้านบึง ชลบุรี
 16. คลินิกแพทย์วัฒนา คลินิกเวชกรรม ประชาราษฎร์รังสรรค์ คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี
 17. คลินิกแพทย์แววดาว คลินิกเวชกรรม บ้านบึง ชลบุรี
 18. คลินิกใต้ฟ้าการแพทย์ คลินิกเวชกรรม ศรีกุญชร พนัสนิคม ชลบุรี
 19. คลินิกแพทย์บันเทิง คลินิกเวชกรรม เมืองเก่า พนัสนิคม ชลบุรี
 20. ภัททิราคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม บ้านบึง ชลบุรี
 21. คลินิกแพทย์อภิชาติเวชกรรม คลินิกเวชกรรม ทุมมาวาส พนัสนิคม ชลบุรี
 22. คลินิกแพทย์สมเกียรติ คลินิกเวชกรรม ถนนชลบุรี-บ้านบึง บ้างบึง ชลบุรี
 23. คลินิกแพทย์สมชาย คลินิกเวชกรรม ประโยชน์เนื่องจำนงค์2 บ้านบึง ชลบุรี
 24. คลินิกทันตกรรมอินฟินิตี้2 คลินิกทันตกรรม บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี
 25. คลินิกแพทย์พงศ์ศักดิ์ คลินิกเวชกรรม พานทอง ชลบุรี
 26. ศรีสิทธิ์แล็บคลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ บางละมุง ชลบุรี
 27. คลินิกทันตกรรมพัทยากลาง คลินิกทันตกรรม พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 28. สไมล์ ไทม์ คลินิกทันตกรรม พระตำหนัก หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 29. คลินิกทันตกรรมด็อกเตอร์สไมล์ คลินิกทันตกรรม พัทยาใต้ บางละมุง ชลบุรี
 30. คลินิกทันตกรรมเด็นทอลเฮ้าส์ คลินิกทันตกรรม พัทยาใต้ บางละมุง ชลบุรี
 31. คลินิกทันตกรรมซันบีม คลินิกทันตกรรม ถนนเลียบชายหาด บางละมุง ชลบุรี
 32. คลินิกทันตแพทย์สุวรรณเวช คลินิกทันตกรรม พัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 33. คลินิกเวชกรรมแพทย์อนันต์ คลินิกเวชกรรม พนัสนิคม ชลบุรี
 34. คลินิกวสันต์ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม พานทอง ชลบุรี
 35. คลินิกทันตกรรมพานทอง คลินิกทันตกรรม พานทอง ชลบุรี
 36. คลินิกแพทย์ประไพ คลินิกเวชกรรม พานทอง ชลบุรี
 37. เทพประสิทธิ์คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม เทพประสิทธิ์ บางละมุง ชลบุรี
 38. คลินิกการแพทย์แผนไทยโกมารภัจจ์ คลินิกการแพทย์แผนไทย บางละมุง ชลบุรี
 39. คลินิกเทคนิคการแพทย์คลินิกไลฟ์แคร์ลาบอราทอรี่(พัทยา) บางละมุง ชลบุรี
 40. พัทยาคลินิกแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ ถนนพัทยา-นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 41. กู๊ดพอยท์คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัด หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 42. คลินิกพัทยาใต้กายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัด พัทยาใต้ บางละมุง ชลบุรี
 43. นภาพรทันตแพทย์คลินิก คลินิกทันตกรรม พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 44. คลินิกทันตกรรมเด็นทัลวันวัน คลินิกทันตกรรม เทพประสิทธิ์ บางละมุง ชลบุรี
 45. คลินิกทันตกรรมสยามสไมล์ คลินิกทันตกรรม พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 46. คลินิกทันตกรรมจอมเทียนซอย5 คลินิกทันตกรรม เลียบหาดจอมเทียน บางละมุง ชลบุรี
 47. คลินิกรักยิ้มทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม ถนนพัทยา-นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 48. คลินิกสิทธานต์ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 49. โฮมทันตคลินิก คลินิกทันตกรรม ถนนพัทยา-นาเกลือ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 50. คลินิกทันตกรรมเรืองบรรยงค์ทันตแพทย์(หมอทหาร) พัทยากลาง บางละมุง ชลบุรี
 51. คลินิกทันตกรรมแฮปปี้ คลินิกทันตกรรม พัทยาสาย3 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 52. คลินิกทันตกรรมพัทยาสไมล์ คลินิกทันตกรรม พัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 53. คลินิกวันชัยทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม พัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 54. คลินิกแฟมิลี่เดนทอลแคร์ คลินิกทันตกรรม หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 55. คลินิกทันตกรรมพีเค คลินิกทันตกรรม หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 56. พี.เอส.ทันตคลินิก คลินิกทันตกรรม เนินพลับหวาน บางละมุง ชลบุรี
 57. พี.ซี.ทันตคลินิก คลินิกทันตกรรม พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 58. เอ.พี.ซี.ทันตคลินิก คลินิกทันตกรรม พัทยาสาย2 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 59. คลินิกทันตกรรมทีแอนด์พี คลินิกทันตกรรม หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 60. คลินิกสุขภาพฟัน คลินิกทันตกรรม พัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 61. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์วิเชียร คลินิกเวชกรรม พัทยาใต้ บางละมุง ชลบุรี
 62. พัทยากลางคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 63. จอมเทียนคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม ทัพพระยา บางละมุง ชลบุรี
 64. คลินิกทันตกรรมพัทยาเดนทอลแคร์ คลินิกทันตกรรม พัทยาใต้ บางละมุง ชลบุรี
 65. คลินิกบ้านหมอฟันพัทยา คลินิกทันตกรรม พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 66. คลินิกทันตกรรมบิ๊กสไมล์ คลินิกทันตกรรม วชิรปราการ บางละมุง ชลบุรี
 67. คลินิกทันตกรรมเดนทัลอาร์ท คลินิกทันตกรรม บัวขาว หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 68. คลินิกบ้าน ฟ.ฟัน คลินิกทันตกรรม ถนนพัทยา-นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 69. เซ็นทรัลเด็นทัลคลินิก คลินิกทันตกรรม หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 70. คลินิกพลับหวานทันตะ คลินิกทันตกรรม เนินพลับหวาน บางละมุง ชลบุรี
 71. คลินิกทันตกรรมพัทยาเดนทอลคลินิก พัทยาเหนือ คลินิกทันตกรรม บางละมุง ชลบุรี
 72. คลินิกบ้านฟันพัทยา คลินิกทันตกรรม เนินพลับหวาน บางละมุง ชลบุรี
 73. คลินิกทันตกรรมเดนทอลแคร์พัทยา คลินิกทันตกรรม เทพประสิทธิ์ บางละมุง ชลบุรี
 74. คลินิกทันตกรรมวีอาร์เด็นทิสต์ คลินิกทันตกรรม พัทยา-นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 75. คลินิกศัลยกรรมตกแต่งแพทย์สุรศักดิ์ พัทยาสาย3 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 76. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหู คอ จมูก แพทย์อภิชัย พัทยากลาง บางละมุง ชลบุรี
 77. เพิ่มเติม อัพเดท ข้อมูลของคลินิกในชลบุรีของท่านได้ที่นี่ครับ
 78. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์ผิวหนังนิติพวงมาลัย นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 79. คลินิกเด็กแพทย์ศิริลักษณ์ คลินิกกุมารแพทย์ พัทยากลาง บางละมุง ชลบุรี
 80. คลินิกแพทย์จอมเทียน คลินิกเวชกรรม ถนนสุขุมวิท หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 81. คลินิกแพทย์ไพโรจน์-พัทยา คลินิกเวชกรรม พัทยากลาง นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 82. คลินิกแพทย์จิรวัฒน์ คลินิกเวชกรรม พัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 83. คลินิกชัยมงคลการแพทย์ คลินิกเวชกรรม พัทยาสาย2 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 84. คลินิกศูนย์แพทย์พัทยาใต้ คลินิกเวชกรรม พัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 85. คลินิกแพทย์พัทยารอยัลบิวตี้ พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 86. บางละมุงคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม ถนนเนินพลับหวาน หนองปรือ บางละมุงชลบุรี
 87. ชัญญาคลินิกเวชกรรมสาขาจอมเทียน คลินิกเวชกรรม หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 88. คลินิกเวชกรรมเมดิแคร์ ถนนพัทยาสาย2 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 89. คลินิกนาเกลือการแพทย์ คลินิกเวชกรรม ถนนพัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุงชลบุรี
 90. ราชวัตรคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม ถนนสุขุมวิท บางละมุง บางละมุง ชลบุรี
 91. คลินิกเวชกรรมเคหะการแพทย์เคหะแหลมฉบัง คลินิกเวชกรรม บางละมุง บางละมุงชลบุรี
 92. คลินิกเวชกรรมแพทย์ชาญวิทย์ คลินิกเวชกรรม พระตำหนัก หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 93. วีแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาเนินพลับหวาน ถนนสุขุมวิท บางละมุง ชลบุรี
 94. คลินิกทันตกรรมเดนทัลเดอพัทยา พัทยาสาย2 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 95. 79คลินิกทันตกรรม คลินิกทันตกรรม ถนนทัพพระยา หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 96. คลินิกทันตกรรมเพอร์เฟคสไมล์เดนทอลคลินิกพัทยา หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 97. คลินิกทันตกรรมไบร์ทสมาย คลินิกทันตกรรม พัทยาสาย3 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 98. คลินิกต่อศักดิ์ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม สุขุมวิท หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 99. คลินิกทันตกรรมวงศ์อำมาตย์ พัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 100. คลินิกทันตกรรมโรจน์ทันตคลินิก หาดจอมเทียน หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 101. คลินิกทันตแพทย์กิตติพจน์ คลินิกทันตกรรม พัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 102. คลินิกทันตแพทย์ชนิสร์ คลินิกทันตกรรม พัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 103. เด็นทัลพอยส์คลินิกทันตกรรม ยูเมะ พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 104. คลินิกทันตกรรมจุฬากรณ์ทันตแพทย์ ถนนพัทยาสาย2 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 105. คลินิกทันตกรรมเด็นทัลเวิลด์ ถนนพัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 106. คลินิกทันตกรรมพัทยาเดนทอลคลินิกสาขาพัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 107. คลินิกศูนย์ทันตกรรมจอมเทียน พระตำหนัก หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 108. คลินิกทันตกรรมโมเดิร์นสไมล์ สาขาพัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 109. คลินิกนาเกลือทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม สว่างฟ้า นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 110. คลินิกทันตกรรม บี.เค. บัวขาว พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 111. คลินิกทันตกรรมเดนทอลทูเดย์ คลินิกทันตกรรม พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุงชลบุรี
 112. อาร์ เอส คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง พัทยาสาย3นาเกลือบางละมุงชลบุรี
 113. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางพัทยาแพทย์เฉพาะทาง พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 114. จักษุเวชคลินิก คลินิกจักษุแพทย์ พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 115. คลินิกโลมาการแพทย์ คลินิกเวชกรรม พัทยานาเกลือ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 116. ชัญญาคลินิกเวชกรรมพัทยา คลินิกเวชกรรม หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 117. คลินิกเวชกรรมสาย3 คลินิกเวชกรรม หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 118. คลินิกเวชกรรมเขาตาโลการแพทย์ คลินิกเวชกรรม หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 119. คลินิกหมอบีเลนเวชกรรม สุขฤดี พัทยาสาย2 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 120. คลินิกบางละมุงการแพทย์ คลินิกเวชกรรม พัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 121. รินรดาคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม พัทยาสาย2 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 122. คลินิกเด็กหมอสมศักดิ์ คลินิกกุมารแพทย์ พัทยานาเกลือ นาเกลือ บางละมุงชลบุรี
 123. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางตาหมอณัฐวัชร คลินิกจักษุแพทย์ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 124. คลินิกแพทย์ทัศนัย คลินิกเวชกรรม พัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 125. แพทย์พัทยาคลินิก คลินิกเวชกรรม หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 126. คลินิกแพทย์มงคล คลินิกเวชกรรม ถนนทัพพระยา หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 127. แพทย์โอลิวิแอร์คลินิกเวชกรรม L.K.พาวิลเลี่ยม พัทยาสาย3 บางละมุง ชลบุรี
 128. คลินิกหมอผดุงการแพทย์ คลินิกเวชกรรม พัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 129. คลินิกแพทย์สุชาติ คลินิกเวชกรรม ถนนสว่างฟ้า นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 130. บัวขาวคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 131. คลินิกเวชกรรมประไพพักตร์ คลินิกเวชกรรม พัทยาสาย3 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 132. คลินิกนิรมัยแพทย์ คลินิกเวชกรรม พัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 133. ราชเทวีคลินิกเวชกรรม เซ็นทรัลเฟสติ พัทยาสาย2 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 134. คลินิกเวชกรรมนายแพทย์สุพัฒน์ กรมที่ดิน พัทยาสาย3 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 135. คลินิกเวชกรรมลานิธิวดี ถนนเลียบชายหาดพัทยา หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 136. คลินิกเวชกรรมนาวีการแพทย์ คลินิกเวชกรรม พัทยาสาย3 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 137. คลินิกเวชกรรมบางละมุงเวชการ พัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 138. พฤกษาคลินิกเวชกรรม ห้างคาร์ฟู พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 139. คลินิกบ้านแพทย์พัทยานาเกลือ คลินิกเวชกรรม นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 140. พีคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม ถนนพัทยาสาย2 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 141. ปาริชาติคลินิกเวชกรรมสาขาบิ๊กซีพัทยาใต้ ถนนสุขุมวิท หนองปรือ บางละมุงชลบุรี
 142. คลินิกเวชกรรมแพทย์ชวัช ถนนพัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 143. คลินิกเวชกรรมแพทย์นิรันดร์ ถนนพระตำหนัก หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 144. คลินิกแพทย์สมนึก คลินิกเวชกรรม พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 145. คลินิกเวชกรรมพัทยาใต้17 คลินิกเวชกรรม พัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 146. แพทย์ประสิทธิ์คลินิก(RC CLINIC) คลินิกเวชกรรม พัทยาแลนด์ บางละมุง ชลบุรี
 147. ชาญวิทย์ คลินิกเวชกรรม ดิอเวนิวพัทยา พัทยาสาย 2 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 148. นายแพทย์โอภาสคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม พัทยาสาย3 บางละมุง ชลบุรี
 149. รอยัลพัทยาคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม พัทยาสาย2 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 150. คลินิกแพทย์ปัญญา คลินิกเวชกรรม เทพประสิทธิ์ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 151. ปรีชาพลคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม ศูนย์การค้าดิอเวน บางละมุง ชลบุรี
 152. คลินิกเอเพ็กซ์เวชกรรม สาขาพัทยา รอยัลการ์เด้นพลาซ่า บางละมุง ชลบุรี
 153. คลินิกหมอรัตน์-หมอสุรีย์ คลินิกเวชกรรม พัทยานาเกลือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 154. คลินิกเวชกรรมเมืองพัทยา คลินิกเวชกรรม บัวขาว หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 155. คลินิกเวชกรรมตลาดเก่านาเกลือ ถนนพัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 156. เขาน้อยคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม วัดบุญสัมพันธ์ สุขุมวิท บางละมุง ชลบุรี
 157. พงศ์พสินคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม พัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 158. คลินิก พี.เซ็นเตอร์เวชกรรม คลินิกเวชกรรม พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 159. คลินิกเวชกรรมเนินพลับหวาน ถนนเนินพลับหวาน หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 160. คลินิกเวชกรรมพัทยาใต้ 17 (สาขา2) พัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 161. คลินิกแพทย์สวัสดิพงศ์ คลินิกเวชกรรม เขาพระตำหนัก หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 162. คลินิกเวชกรรมวอร์คกิ้งสตีท คลินิกเวชกรรม หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 163. เจเนอรัลคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม ถนนสุขุมวิท หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 164. คลินิกเวชกรรมเย็นสบาย คลินิกเวชกรรม พระตำหนัก หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 165. คลินิกแพทย์จิระพันธุ์ คลินิกเวชกรรม ถนนพัทยานาเกลือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 166. คลินิกแพทย์เนินพลับหวาน คลินิกเวชกรรม หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 167. อัคราคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม ถนนพัทยาสาย3 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 168. คลินิกนายแพทย์ชิดชัย คลินิกเวชกรรม ถนนสุขุมวิท นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 169. คลินิกแพทย์เดชสิทธิ์ คลินิกเวชกรรม พัทยาสาย3 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 170. คลินิกเวชกรรมชุมชน-ซอย5 คลินิกเวชกรรม พัทยาสาย2 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 171. ไอ แอม คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม ถนนเนินพลับหวาน หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 172. คลินิกแพทย์พัทยากลาง คลินิกเวชกรรม หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 173. คลินิกแพทย์สมภพ คลินิกเวชกรรม ถนนเนินพลับหวาน หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 174. คลินิกแพทย์ปิยะ คลินิกเวชกรรม ถนนพัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 175. คลินิกเวชกรรม89(89MEDICAL CLINIC) ถนนพัทยาสาย2 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 176. คลินิกธนิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี
 177. พีซีที ลาบอราตอรี่ เซอร์วิส คลินิกเทคนิคการแพทย์สาขา ภาคตะวันออก ชลบุรี
 178. คลินิกทันตกรรมเดนท์ แอท โฮม คลินิกทันตกรรม ถนนสุรศักดิ์สงวน ศรีราชา ชลบุรี
 179. คลินิกทันตกรรมแอตแลนติส คลินิกทันตกรรม ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี
 180. คลินิกศรีราชาทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี
 181. คลินิกบางละมุงเวชกรรมแพทย์ ถนนเนินพลับหวาน หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 182. เจพีคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม ถนนพัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 183. พัทยาสาย 3 คลินิกเวชกรรม ถนนพัทยาสาย3 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 184. คลินิกนายแพทย์กิตติพงษ์ คลินิกเวชกรรม พัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 185. โพธิสารคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม ถนนพัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 186. คลินิกแพทย์วิรัช คลินิกเวชกรรม ถนนสุขุมวิท นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 187. ไบโอคลินิกเวชกรรม สุขุมวิท หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 188. คลินิกเวชกรรมพัทยาการแพทย์ พัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 189. วีแคร์คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 190. คลินิกเวชกรรม ดร.ซีเคร็ท พัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 191. คลินิกเวชกรรมแพทย์อิสเรศ คลินิกเวชกรรม หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 192. คลินิกแพทย์ปัญญา สาขา คลินิกเวชกรรม หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 193. วุฒิ-ศักดิ์ คลินิกเวชกรรม สาขาพัทยาเหนือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 194. คลินิกศรีราชาแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ ถนนเทศบาล1 ศรีราชา ชลบุรี
 195. คลินิกกายภาพบำบัดศรีราชา คลินิกกายภาพบำบัด ถนนสุรศักดิ์1 ศรีราชา ชลบุรี
 196. คลินิกสโมสรฟันดี คลินิกทันตกรรม ถนนศรีราชานคร1 ศรีราชา ชลบุรี
 197. คลินิกแหลมทองทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม ถนนศรีราชานคร1 ศรีราชา ชลบุรี
 198. คลินิกศูนย์ทันตกรรมศรีราชา คลินิกทันตกรรม ถนนเจิมจอมพล ศรีราชา ชลบุรี
 199. คลินิกศรีราชานครทันตกรรม คลินิกทันตกรรม ถนนศรีราชานคร2 ศรีราชา ชลบุรี
 200. คลินิกแปซิฟิกพาร์คทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม ถนนศรีราชานคร1 ศรีราชา ชลบุรี
 201. คลินิกประสาธน์ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม ถนนเจิมจอมพล ศรีราชา ชลบุรี
 202. คลินิกทิพวรรณทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม ถนนเจิมจอมพล ศรีราชา ชลบุรี
 203. คลินิกศรีราชาฟันสวย คลินิกทันตกรรม ถนนศรีราชานคร7 ศรีราชา ชลบุรี
 204. คลินิกการุณย์ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม ศรีราชา ชลบุรี
 205. 331 คลินิกทันตกรรม คลินิกทันตกรรม บ่อวิน ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี
 206. คลินิกทันตกรรมเฮลท์ตี้ เด็นท์ คลินิกทันตกรรม ถนนสุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี
 207. คลินิกทันตกรรมฟันสะอาด คลินิกทันตกรรม สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี
 208. คลินิกทันตกรรมดี-เด้นท์ คลินิกทันตกรรม สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี
 209. คลินิกทันตกรรมโมเดิร์นสไมล์สาขาศรีราชา ถนนเทศบาล1 ศรีราชา ชลบุรี
 210. คลินิกทันตกรรมเด็นทอลแคร์ คลินิกทันตกรรม ศรีราชา ชลบุรี
 211. คลินิกทันตกรรมโมเดิร์นสไมล์ สาขาแปซิฟิกพาร์ค ศรีราชา ชลบุรี
 212. คลินิกทันตกรรมสุวรรณี คลินิกทันตกรรม ถนนสุขุมวิท บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
 213. คลินิกศูนย์ทันตกรรมเด็นทัลคอร์นเนอร์ คลินิกทันตกรรม สุขุมวิท ศรีราชาชลบุรี
 214. คลินิกทันตกรรมเด็นทอลสไมล์ คลินิกทันตกรรม สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี
 215. คลินิกแพทย์กมล-แพทย์คงศักดิ์ เวชกรรมเฉพาะทาง ถนนสุรศักดิ์1 ศรีราชา ชลบุรี
 216. คลินิกอายุรกรรมหมอชัชวาล คลินิคอายุรเวช ถนนสุรศักดิ์1 ศรีราชา ชลบุรี
 217. จีระชนจักษุคลินิก คลินิกจักษุแพทย์ ศรีราชานคร ศรีราชา ชลบุรี
 218. คลินิกเด็กและโรคทั่วไป คลินิกกุมารแพทย์ ถนนเจิมจอมพล ศรีราชา ชลบุรี
 219. คลินิกสูติ-นรี คลินิกสูตินรีเวช ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี
 220. คลินิกแพทย์วันชัยระบบทางเดินปัสสาวะ ถนนเจิมจอมพล ศรีราชา ชลบุรี
 221. คลินิกผิวหนังหมอธีรยุทธ์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ถนนศรีราชานคร ศรีราชา ชลบุรี
 222. คลินิกผิวหนัง คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ถนนศรีราชานคร ศรีราชา ชลบุรี
 223. คลินิกเด็กหมอเอกรินทร์ คลินิกกุมารแพทย์ ถนนศรีราชานคร ศรีราชา ชลบุรี
 224. คลินิกเด็กหมอเฉลิมวุฒิ คลินิกกุมารแพทย์ ถนนสุรศักดิ์1 ศรีราชา ชลบุรี
 225. คลินิก หู คอ จมูก หมอสมศักดิ์ ถนนจิมจอมพล ศรีราชา ชลบุรี
 226. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์สมรักษ์ ถนนเจิมจอมพล ศรีราชา ชลบุรี
 227. คลินิก หู คอ จมูก ภูมิแพ้ หมอบรรเจิด ถนนสุรศักดิ์1 ศรีราชา ชลบุรี
 228. คลินิกเด็กหมอวิชาญ คลินิกกุมารแพทย์ ถนนเทศบาล1 ศรีราชา ชลบุรี
 229. คลินิกศูนย์โรคกระดูกและข้อ ถนนสุรศักดิ์1 ศรีราชา ชลบุรี
 230. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางตาหมอชยวิญญ์ คลินิกจักษุ ถนนศรีราชานคร1 ศรีราชา ชลบุรี
 231. คลินิกแพทย์วิลาศลักษณ์-อำนวยโชค คลินิกเวชกรรม ศรีราชา ชลบุรี
 232. โพลีคลินิก ณ ศรีราชาเวชการ คลินิกเวชกรรม ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี
 233. คลินิกอนันต์การแพทย์ คลินิกเวชกรรม ถนนสุรศักดิ์1 ศรีราชา ชลบุรี
 234. คลินิกรัตนาการแพทย์ คลินิกเวชกรรม ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี
 235. คลินิกแพทย์สมควร คลินิกเวชกรรม ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา ชลบุรี
 236. คลินิกแพทย์สม คลินิกเวชกรรม ถนนเจิมจอมพล ศรีราชา ชลบุรี
 237. คลินิกธำรงการแพทย์ คลินิกเวชกรรม ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี
 238. หมอชาญวิทย์คลินิก คลีนิครักษาโรคทั่วๆไป ถนนศรีราชานคร2 ศรีราชา ชลบุรี
 239. ธานินทร์คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม ถนนศรีราชานคร3 ศรีราชา ชลบุรี
 240. คลินิกแพทย์ประสงค์ คลินิกเวชกรรม ถนนสุรศักดิ์3 ศรีราชา ชลบุรี
 241. คลินิกแพทย์พงษ์ศักดิ์ คลินิกเวชกรรม ถนนเทศบาล1 ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 242. คลินิกแพทย์คมวุฒิ คลินิกเวชกรรม ถนนสุรศักดิ์1 ศรีราชา ชลบุรี
 243. คลินิกแพทย์วัชรินทร์ คลินิกเวชกรรม ถนนสุขุมวิท บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
 244. คลินิกคุณหมอไพรัชเวชการ คลินิกเวชกรรม ถนนสุรศักดิ์1 ศรีราชา ชลบุรี
 245. คลินิกกมลการแพทย์ คลินิกเวชกรรม ถนนสุขุมวิท บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
 246. รวมแพทย์โพลีคลินิก คลินิกเวชกรรม ถนนสุรศักดิ์1 ศรีราชา ชลบุรี
 247. คลินิกเวชกรรมแพทย์เกรียงไกร คลินิกเวชกรรม ถนนสุรศักดิ์1 ศรีราชา ชลบุรี
 248. คลินิกเวชกรรมบ้านศรีราชา คลินิกเวชกรรม ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี
 249. ศรีราชานครคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม ถนนศรีราชานคร3 ศรีราชา ชลบุรี
 250. คลินิกเวชกรรมแพทย์ปริภา คลินิกเวชกรรม ถนนสุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี