แสดงเวอร์ชันเต็ม : คลินิกในชลบุรี


หน้า : 1 [2] 3

 1. คลินิกเวชกรรมเมดิแคร์ ถนนพัทยาสาย2 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 2. คลินิกนาเกลือการแพทย์ คลินิกเวชกรรม ถนนพัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุงชลบุรี
 3. ราชวัตรคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม ถนนสุขุมวิท บางละมุง บางละมุง ชลบุรี
 4. คลินิกเวชกรรมเคหะการแพทย์เคหะแหลมฉบัง คลินิกเวชกรรม บางละมุง บางละมุงชลบุรี
 5. คลินิกเวชกรรมแพทย์ชาญวิทย์ คลินิกเวชกรรม พระตำหนัก หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 6. วีแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาเนินพลับหวาน ถนนสุขุมวิท บางละมุง ชลบุรี
 7. คลินิกทันตกรรมเดนทัลเดอพัทยา พัทยาสาย2 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 8. 79คลินิกทันตกรรม คลินิกทันตกรรม ถนนทัพพระยา หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 9. คลินิกทันตกรรมเพอร์เฟคสไมล์เดนทอลคลินิกพัทยา หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 10. คลินิกทันตกรรมไบร์ทสมาย คลินิกทันตกรรม พัทยาสาย3 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 11. คลินิกต่อศักดิ์ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม สุขุมวิท หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 12. คลินิกทันตกรรมวงศ์อำมาตย์ พัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 13. คลินิกทันตกรรมโรจน์ทันตคลินิก หาดจอมเทียน หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 14. คลินิกทันตแพทย์กิตติพจน์ คลินิกทันตกรรม พัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 15. คลินิกทันตแพทย์ชนิสร์ คลินิกทันตกรรม พัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 16. เด็นทัลพอยส์คลินิกทันตกรรม ยูเมะ พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 17. คลินิกทันตกรรมจุฬากรณ์ทันตแพทย์ ถนนพัทยาสาย2 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 18. คลินิกทันตกรรมเด็นทัลเวิลด์ ถนนพัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 19. คลินิกทันตกรรมพัทยาเดนทอลคลินิกสาขาพัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 20. คลินิกศูนย์ทันตกรรมจอมเทียน พระตำหนัก หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 21. คลินิกทันตกรรมโมเดิร์นสไมล์ สาขาพัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 22. คลินิกนาเกลือทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม สว่างฟ้า นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 23. คลินิกทันตกรรม บี.เค. บัวขาว พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 24. คลินิกทันตกรรมเดนทอลทูเดย์ คลินิกทันตกรรม พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุงชลบุรี
 25. อาร์ เอส คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง พัทยาสาย3นาเกลือบางละมุงชลบุรี
 26. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางพัทยาแพทย์เฉพาะทาง พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 27. จักษุเวชคลินิก คลินิกจักษุแพทย์ พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 28. คลินิกโลมาการแพทย์ คลินิกเวชกรรม พัทยานาเกลือ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 29. ชัญญาคลินิกเวชกรรมพัทยา คลินิกเวชกรรม หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 30. คลินิกเวชกรรมสาย3 คลินิกเวชกรรม หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 31. คลินิกเวชกรรมเขาตาโลการแพทย์ คลินิกเวชกรรม หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 32. คลินิกหมอบีเลนเวชกรรม สุขฤดี พัทยาสาย2 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 33. คลินิกบางละมุงการแพทย์ คลินิกเวชกรรม พัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 34. รินรดาคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม พัทยาสาย2 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 35. คลินิกเด็กหมอสมศักดิ์ คลินิกกุมารแพทย์ พัทยานาเกลือ นาเกลือ บางละมุงชลบุรี
 36. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางตาหมอณัฐวัชร คลินิกจักษุแพทย์ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 37. คลินิกแพทย์ทัศนัย คลินิกเวชกรรม พัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 38. แพทย์พัทยาคลินิก คลินิกเวชกรรม หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 39. คลินิกแพทย์มงคล คลินิกเวชกรรม ถนนทัพพระยา หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 40. แพทย์โอลิวิแอร์คลินิกเวชกรรม L.K.พาวิลเลี่ยม พัทยาสาย3 บางละมุง ชลบุรี
 41. คลินิกหมอผดุงการแพทย์ คลินิกเวชกรรม พัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 42. คลินิกแพทย์สุชาติ คลินิกเวชกรรม ถนนสว่างฟ้า นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 43. บัวขาวคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 44. คลินิกเวชกรรมประไพพักตร์ คลินิกเวชกรรม พัทยาสาย3 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 45. คลินิกนิรมัยแพทย์ คลินิกเวชกรรม พัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 46. ราชเทวีคลินิกเวชกรรม เซ็นทรัลเฟสติ พัทยาสาย2 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 47. คลินิกเวชกรรมนายแพทย์สุพัฒน์ กรมที่ดิน พัทยาสาย3 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 48. คลินิกเวชกรรมลานิธิวดี ถนนเลียบชายหาดพัทยา หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 49. คลินิกเวชกรรมนาวีการแพทย์ คลินิกเวชกรรม พัทยาสาย3 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 50. คลินิกเวชกรรมบางละมุงเวชการ พัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 51. พฤกษาคลินิกเวชกรรม ห้างคาร์ฟู พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 52. คลินิกบ้านแพทย์พัทยานาเกลือ คลินิกเวชกรรม นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 53. พีคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม ถนนพัทยาสาย2 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 54. ปาริชาติคลินิกเวชกรรมสาขาบิ๊กซีพัทยาใต้ ถนนสุขุมวิท หนองปรือ บางละมุงชลบุรี
 55. คลินิกเวชกรรมแพทย์ชวัช ถนนพัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 56. คลินิกเวชกรรมแพทย์นิรันดร์ ถนนพระตำหนัก หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 57. คลินิกแพทย์สมนึก คลินิกเวชกรรม พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 58. คลินิกเวชกรรมพัทยาใต้17 คลินิกเวชกรรม พัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 59. แพทย์ประสิทธิ์คลินิก(RC CLINIC) คลินิกเวชกรรม พัทยาแลนด์ บางละมุง ชลบุรี
 60. ชาญวิทย์ คลินิกเวชกรรม ดิอเวนิวพัทยา พัทยาสาย 2 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 61. นายแพทย์โอภาสคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม พัทยาสาย3 บางละมุง ชลบุรี
 62. รอยัลพัทยาคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม พัทยาสาย2 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 63. คลินิกแพทย์ปัญญา คลินิกเวชกรรม เทพประสิทธิ์ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 64. ปรีชาพลคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม ศูนย์การค้าดิอเวน บางละมุง ชลบุรี
 65. คลินิกเอเพ็กซ์เวชกรรม สาขาพัทยา รอยัลการ์เด้นพลาซ่า บางละมุง ชลบุรี
 66. คลินิกหมอรัตน์-หมอสุรีย์ คลินิกเวชกรรม พัทยานาเกลือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 67. คลินิกเวชกรรมเมืองพัทยา คลินิกเวชกรรม บัวขาว หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 68. คลินิกเวชกรรมตลาดเก่านาเกลือ ถนนพัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 69. เขาน้อยคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม วัดบุญสัมพันธ์ สุขุมวิท บางละมุง ชลบุรี
 70. พงศ์พสินคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม พัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 71. คลินิก พี.เซ็นเตอร์เวชกรรม คลินิกเวชกรรม พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 72. คลินิกเวชกรรมเนินพลับหวาน ถนนเนินพลับหวาน หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 73. คลินิกเวชกรรมพัทยาใต้ 17 (สาขา2) พัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 74. คลินิกแพทย์สวัสดิพงศ์ คลินิกเวชกรรม เขาพระตำหนัก หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 75. คลินิกเวชกรรมวอร์คกิ้งสตีท คลินิกเวชกรรม หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 76. เจเนอรัลคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม ถนนสุขุมวิท หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 77. คลินิกเวชกรรมเย็นสบาย คลินิกเวชกรรม พระตำหนัก หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 78. คลินิกแพทย์จิระพันธุ์ คลินิกเวชกรรม ถนนพัทยานาเกลือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 79. คลินิกแพทย์เนินพลับหวาน คลินิกเวชกรรม หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 80. อัคราคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม ถนนพัทยาสาย3 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 81. คลินิกนายแพทย์ชิดชัย คลินิกเวชกรรม ถนนสุขุมวิท นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 82. คลินิกแพทย์เดชสิทธิ์ คลินิกเวชกรรม พัทยาสาย3 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 83. คลินิกเวชกรรมชุมชน-ซอย5 คลินิกเวชกรรม พัทยาสาย2 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 84. ไอ แอม คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม ถนนเนินพลับหวาน หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 85. คลินิกแพทย์พัทยากลาง คลินิกเวชกรรม หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 86. คลินิกแพทย์สมภพ คลินิกเวชกรรม ถนนเนินพลับหวาน หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 87. คลินิกแพทย์ปิยะ คลินิกเวชกรรม ถนนพัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 88. คลินิกเวชกรรม89(89MEDICAL CLINIC) ถนนพัทยาสาย2 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 89. คลินิกธนิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี
 90. พีซีที ลาบอราตอรี่ เซอร์วิส คลินิกเทคนิคการแพทย์สาขา ภาคตะวันออก ชลบุรี
 91. คลินิกทันตกรรมเดนท์ แอท โฮม คลินิกทันตกรรม ถนนสุรศักดิ์สงวน ศรีราชา ชลบุรี
 92. คลินิกทันตกรรมแอตแลนติส คลินิกทันตกรรม ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี
 93. คลินิกศรีราชาทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี
 94. คลินิกบางละมุงเวชกรรมแพทย์ ถนนเนินพลับหวาน หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 95. เจพีคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม ถนนพัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 96. พัทยาสาย 3 คลินิกเวชกรรม ถนนพัทยาสาย3 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 97. คลินิกนายแพทย์กิตติพงษ์ คลินิกเวชกรรม พัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 98. โพธิสารคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม ถนนพัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 99. คลินิกแพทย์วิรัช คลินิกเวชกรรม ถนนสุขุมวิท นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 100. ไบโอคลินิกเวชกรรม สุขุมวิท หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 101. คลินิกเวชกรรมพัทยาการแพทย์ พัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 102. วีแคร์คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 103. คลินิกเวชกรรม ดร.ซีเคร็ท พัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 104. คลินิกเวชกรรมแพทย์อิสเรศ คลินิกเวชกรรม หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 105. คลินิกแพทย์ปัญญา สาขา คลินิกเวชกรรม หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 106. วุฒิ-ศักดิ์ คลินิกเวชกรรม สาขาพัทยาเหนือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
 107. คลินิกศรีราชาแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ ถนนเทศบาล1 ศรีราชา ชลบุรี
 108. คลินิกกายภาพบำบัดศรีราชา คลินิกกายภาพบำบัด ถนนสุรศักดิ์1 ศรีราชา ชลบุรี
 109. คลินิกสโมสรฟันดี คลินิกทันตกรรม ถนนศรีราชานคร1 ศรีราชา ชลบุรี
 110. คลินิกแหลมทองทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม ถนนศรีราชานคร1 ศรีราชา ชลบุรี
 111. คลินิกศูนย์ทันตกรรมศรีราชา คลินิกทันตกรรม ถนนเจิมจอมพล ศรีราชา ชลบุรี
 112. คลินิกศรีราชานครทันตกรรม คลินิกทันตกรรม ถนนศรีราชานคร2 ศรีราชา ชลบุรี
 113. คลินิกแปซิฟิกพาร์คทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม ถนนศรีราชานคร1 ศรีราชา ชลบุรี
 114. คลินิกประสาธน์ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม ถนนเจิมจอมพล ศรีราชา ชลบุรี
 115. คลินิกทิพวรรณทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม ถนนเจิมจอมพล ศรีราชา ชลบุรี
 116. คลินิกศรีราชาฟันสวย คลินิกทันตกรรม ถนนศรีราชานคร7 ศรีราชา ชลบุรี
 117. คลินิกการุณย์ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม ศรีราชา ชลบุรี
 118. 331 คลินิกทันตกรรม คลินิกทันตกรรม บ่อวิน ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี
 119. คลินิกทันตกรรมเฮลท์ตี้ เด็นท์ คลินิกทันตกรรม ถนนสุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี
 120. คลินิกทันตกรรมฟันสะอาด คลินิกทันตกรรม สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี
 121. คลินิกทันตกรรมดี-เด้นท์ คลินิกทันตกรรม สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี
 122. คลินิกทันตกรรมโมเดิร์นสไมล์สาขาศรีราชา ถนนเทศบาล1 ศรีราชา ชลบุรี
 123. คลินิกทันตกรรมเด็นทอลแคร์ คลินิกทันตกรรม ศรีราชา ชลบุรี
 124. คลินิกทันตกรรมโมเดิร์นสไมล์ สาขาแปซิฟิกพาร์ค ศรีราชา ชลบุรี
 125. คลินิกทันตกรรมสุวรรณี คลินิกทันตกรรม ถนนสุขุมวิท บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
 126. คลินิกศูนย์ทันตกรรมเด็นทัลคอร์นเนอร์ คลินิกทันตกรรม สุขุมวิท ศรีราชาชลบุรี
 127. คลินิกทันตกรรมเด็นทอลสไมล์ คลินิกทันตกรรม สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี
 128. คลินิกแพทย์กมล-แพทย์คงศักดิ์ เวชกรรมเฉพาะทาง ถนนสุรศักดิ์1 ศรีราชา ชลบุรี
 129. คลินิกอายุรกรรมหมอชัชวาล คลินิคอายุรเวช ถนนสุรศักดิ์1 ศรีราชา ชลบุรี
 130. จีระชนจักษุคลินิก คลินิกจักษุแพทย์ ศรีราชานคร ศรีราชา ชลบุรี
 131. คลินิกเด็กและโรคทั่วไป คลินิกกุมารแพทย์ ถนนเจิมจอมพล ศรีราชา ชลบุรี
 132. คลินิกสูติ-นรี คลินิกสูตินรีเวช ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี
 133. คลินิกแพทย์วันชัยระบบทางเดินปัสสาวะ ถนนเจิมจอมพล ศรีราชา ชลบุรี
 134. คลินิกผิวหนังหมอธีรยุทธ์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ถนนศรีราชานคร ศรีราชา ชลบุรี
 135. คลินิกผิวหนัง คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ถนนศรีราชานคร ศรีราชา ชลบุรี
 136. คลินิกเด็กหมอเอกรินทร์ คลินิกกุมารแพทย์ ถนนศรีราชานคร ศรีราชา ชลบุรี
 137. คลินิกเด็กหมอเฉลิมวุฒิ คลินิกกุมารแพทย์ ถนนสุรศักดิ์1 ศรีราชา ชลบุรี
 138. คลินิก หู คอ จมูก หมอสมศักดิ์ ถนนจิมจอมพล ศรีราชา ชลบุรี
 139. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์สมรักษ์ ถนนเจิมจอมพล ศรีราชา ชลบุรี
 140. คลินิก หู คอ จมูก ภูมิแพ้ หมอบรรเจิด ถนนสุรศักดิ์1 ศรีราชา ชลบุรี
 141. คลินิกเด็กหมอวิชาญ คลินิกกุมารแพทย์ ถนนเทศบาล1 ศรีราชา ชลบุรี
 142. คลินิกศูนย์โรคกระดูกและข้อ ถนนสุรศักดิ์1 ศรีราชา ชลบุรี
 143. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางตาหมอชยวิญญ์ คลินิกจักษุ ถนนศรีราชานคร1 ศรีราชา ชลบุรี
 144. คลินิกแพทย์วิลาศลักษณ์-อำนวยโชค คลินิกเวชกรรม ศรีราชา ชลบุรี
 145. โพลีคลินิก ณ ศรีราชาเวชการ คลินิกเวชกรรม ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี
 146. คลินิกอนันต์การแพทย์ คลินิกเวชกรรม ถนนสุรศักดิ์1 ศรีราชา ชลบุรี
 147. คลินิกรัตนาการแพทย์ คลินิกเวชกรรม ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี
 148. คลินิกแพทย์สมควร คลินิกเวชกรรม ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา ชลบุรี
 149. คลินิกแพทย์สม คลินิกเวชกรรม ถนนเจิมจอมพล ศรีราชา ชลบุรี
 150. คลินิกธำรงการแพทย์ คลินิกเวชกรรม ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี
 151. หมอชาญวิทย์คลินิก คลีนิครักษาโรคทั่วๆไป ถนนศรีราชานคร2 ศรีราชา ชลบุรี
 152. ธานินทร์คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม ถนนศรีราชานคร3 ศรีราชา ชลบุรี
 153. คลินิกแพทย์ประสงค์ คลินิกเวชกรรม ถนนสุรศักดิ์3 ศรีราชา ชลบุรี
 154. คลินิกแพทย์พงษ์ศักดิ์ คลินิกเวชกรรม ถนนเทศบาล1 ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 155. คลินิกแพทย์คมวุฒิ คลินิกเวชกรรม ถนนสุรศักดิ์1 ศรีราชา ชลบุรี
 156. คลินิกแพทย์วัชรินทร์ คลินิกเวชกรรม ถนนสุขุมวิท บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
 157. คลินิกคุณหมอไพรัชเวชการ คลินิกเวชกรรม ถนนสุรศักดิ์1 ศรีราชา ชลบุรี
 158. คลินิกกมลการแพทย์ คลินิกเวชกรรม ถนนสุขุมวิท บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
 159. รวมแพทย์โพลีคลินิก คลินิกเวชกรรม ถนนสุรศักดิ์1 ศรีราชา ชลบุรี
 160. คลินิกเวชกรรมแพทย์เกรียงไกร คลินิกเวชกรรม ถนนสุรศักดิ์1 ศรีราชา ชลบุรี
 161. คลินิกเวชกรรมบ้านศรีราชา คลินิกเวชกรรม ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี
 162. ศรีราชานครคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม ถนนศรีราชานคร3 ศรีราชา ชลบุรี
 163. คลินิกเวชกรรมแพทย์ปริภา คลินิกเวชกรรม ถนนสุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี
 164. แปซิฟิคพาร์ค คลินิกเวชกรรม ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี
 165. ศรีราชาคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม ถนนศรีราชานคร2 ศรีราชา ชลบุรี
 166. คลินิกแพทย์พรพิทักษ์เวชกรรม คลินิกเวชกรรม ถนนเจิมจอมพล ศรีราชา-ชลบุรี
 167. เชษฐพันธุ์คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม ถนนศรีราชานคร2 ศรีราชา ชลบุรี
 168. วุฒิ-ศักดิ์ คลินิกเวชกรรม สาขาศรีราชา คลินิกเวชกรรม ถนนศรีราชานคร ชลบุรี
 169. คลินิกแพทย์ทองสุข คลินิกเวชกรรม ถนนเจิมจอมพล ศรีราชา ชลบุรี
 170. คลินิกแพทย์ปริญญา สาขาศรีราชา คลินิกเวชกรรม ถนนศรีราชานคร3 ชลบุรี
 171. คลินิกนริศทันตกรรม คลินิกทันตกรรม ถนนอัคนิวาต บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
 172. เอ.เอ็ม.สหคลินิก ดอนหัวฬ่อ-เมืองชลบุรี
 173. คลินิกอนันต์การแพทย์แผนไทย คลินิกการแพทย์แผนไทย นาป่า-เมืองชลบุรี
 174. คลินิกจงจิตต์แพทย์แผนไทย ถนนโพธิ์ทอง บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
 175. คลินิกอุดมการแพทย์แผนไทย คลินิกการแพทย์แผนไทย บ้านสวน-เมืองชลบุรี
 176. คลินิกเชี่ยวประสิทธิ์แพทย์แผนไทย ซอยเขาน้อยถนนธีระบัณฑิต บ้านสวนเมืองชลบุรี
 177. คลินิกสุขพรแพทย์แผนไทย คลินิกการแพทย์แผนไทย ถนนสุขุมวิท บางทราย เมืองชลบุรี
 178. คลินิกการแพทย์แผนไทยวัฒนเวช ถนนสุขุมวิท บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
 179. ชลบุรีอาร์ไอเอคลินิกแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ บางปลาสร้อย-เมืองชลบุรี
 180. ชลบุรีเมดิคัลแล็บคลินิกเทคนิคการแพทย์ เสม็ด-เมืองชลบุรี
 181. ชลบุรีแล็บคลินิก คลินิกเทคนิคการแพทย์ ถนนสุขุมวิท บางปลาสร้อย-เมืองชลบุรี
 182. คลินิกบางแสนแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ ถนนลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี
 183. คลินิกเทคนิคการแพทย์เอส เอ็ม เซ็นเตอร์ แลบ แสนสุข-เมืองชลบุรี
 184. สเปเชียลคลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ บางปลาสร้อย-เมืองชลบุรี
 185. คลินิกเมโมเรียลแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ บางปลาสร้อย-เมืองชลบุรี
 186. คลินิกทันตกรรมหมอสมชัย คลินิกทันตกรรม ถนนพระยาสัจจา เสม็ด-เมืองชลบุรี
 187. หมอณัฐทันตคลินิก คลินิกทันตกรรม ถนนสุขุมวิท บ้านสวน-เมืองชลบุรี
 188. คลินิกศูนย์ทันตกรรมชลบุรี คลินิกทันตกรรม ถนนสุขุมวิท บางปลาสร้อยเมืองชลบุรี
 189. คลินิกทันตแพทย์สุกิจ คลินิกทันตกรรม ถนนชัยชนะ บางปลาสร้อย-เมืองชลบุรี
 190. คลินิกอำนาจทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม ถนนพระยาสัจจา เสม็ด เมืองชลบุรี
 191. หนองมนทันตคลินิก คลินิกทันตกรรม ถนนสุขุมวิท แสนสุข เมืองชลบุรี
 192. สำนักงานทันตแพทย์เพชรคลินิก คลินิกทันตกรรม ถนนชัยชนะ บางปลาสร้อยเมืองชลบุรี
 193. คลินิกทันตแพทย์ชลบุรี คลินิกทันตกรรม ถนนสุขุมวิท บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
 194. คลินิกศานิตทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม ถนนสันติเกษม แสนสุข เมืองชลบุรี
 195. คลินิกฟ.ฟัน คลินิกทันตกรรม ถนนลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี
 196. บ้านทันตแพทย์1974 คลินิกกุมารแพทย์ คลินิกจักษุแพทย์ บางปลาสร้อย-เมืองชลบุรี
 197. นิตยาทันตคลินิก คลินิกทันตกรรม ถนนสุขุมวิท บ้านสวน เมืองชลบุรี
 198. คลินิกนวรัตน์ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม ถนนโพธิ์ทอง บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
 199. คลินิกทันตแพทย์เขมชาติ คลินิกทันตกรรม ถนนลงหาดบางแสน แสนสุข-เมืองชลบุรี
 200. ทนต์ดีคลินิกทันตกรรม คลินิกทันตกรรม ถนนสุขุมวิท บ้านโขด เมืองชลบุรี
 201. คลินิกตะวันออกทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม ถนนชัยชนะ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
 202. คลินิกชัยภูมิทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม ถนนสุขประยูร นาป่า เมืองชลบุรี
 203. ศิริเพ็ญเมโมเรียลทันตคลินิก คลินิกทันตกรรม ถนนสุขุมวิท บ้านโขด เมืองชลบุรี
 204. คลินิกทันตแพทย์ปิยะรัตน์ คลินิกทันตกรรม ถนนสาครพิทักษ์ มะขามหย่งเมืองชลบุรี
 205. คลินิกทันตแพทย์ปานนุชนาถ คลินิกทันตกรรม ถนนอัคนิวาต บางปลาสร้อยเมืองชลบุรี
 206. คลินิกทันตกรรมพรเทพทันตแพทย์ ถนนพระยาสัจจา บ้านสวน-เมืองชลบุรี
 207. คลินิกทันตแพทย์ทรงศักดิ์ คลินิกทันตกรรม ถนนพิพิธ บ้านโขด-เมืองชลบุรี
 208. สมายพลัสทันตกรรมคลินิก คลินิกทันตกรรม ถนนลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี
 209. คลินิกทันตแพทย์สาโรจน์ คลินิกทันตกรรม ถนนพระยาสัจจา เสม็ด เมืองชลบุรี
 210. คลินิกกรรณิการ์ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม ถนนการเคหะ เสม็ด เมืองชลบุรี
 211. คลินิกทันตกรรมอมตะ คลินิกทันตกรรม ถนนสุขประยูร ดอนหัวฬ่อ-เมืองชลบุรี
 212. รักษ์ยิ้มคลินิกทันตกรรม คลินิกทันตกรรม เสม็ด-เมืองชลบุรี
 213. คลินิกทันตกรรมไอเด็นเต้ คลินิกทันตกรรม ถนนพระยาสัจจา บ้านสวน-เมืองชลบุรี
 214. คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์สุเนียนชำนิจ ถนนสุขุมวิท แสนสุข-เมืองชลบุรี
 215. คลินิกทันตแพทย์หญิงเพ็ญรัตน์ คลินิกทันตกรรม ถนนสันติเกษม แสนสุข-เมืองชลบุรี
 216. บ้านทันตกรรมคลินิก คลินิกทันตกรรม ดอนหัวฬ่อ-เมืองชลบุรี
 217. คลินิกโกศลทันตกรรม คลินิกทันตกรรม ถนนลงหาดบางแสน แสนสุข-เมืองชลบุรี
 218. คลินิกธิดาทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม ถนนเศรษฐกิจ บ้านสวน เมืองชลบุรี
 219. คลินิกทันตกรรมอินฟินิตี้ คลินิกทันตกรรม ดอนหัวฬ่อ-เมืองชลบุรี
 220. คลินิกไวทย์ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม ถนนโพธิ์ทอง มะขามหย่ง-เมืองชลบุรี
 221. คลินิกทันตกรรมสไมล์ดีไซน์ ถนนชิรปราการ บางปลาสร้อย-เมืองชลบุรี
 222. คลินิกทันตกรรมภารดี คลินิกทันตกรรม เสม็ด-เมืองชลบุรี
 223. คลินิกศัลยกรรมตกแต่งแพทย์อนุชิต ถนนชัยชนะ บางปลาสร้อย-เมืองชลบุรี
 224. คลินิกแพทย์กันตนพกระดูกและข้อ บางปลาสร้อย-เมืองชลบุรี
 225. คลินิก หู คอ จมูก แพทย์วัชรวลี ถนนพระยาสัจจา เสม็ด-เมืองชลบุรี
 226. คลินิกกระดูกและข้อแพทย์มณเฑียร ถนนเศรษฐกิจ บ้านสวน-เมืองชลบุรี
 227. คลินิกกระดูกและข้อแพทย์สมคิด ถนนพระยาสัจจา บ้านสวน-เมืองชลบุรี
 228. คลินิกหมอสมคิดสูติ-นรีเวช คลินิกสูตินรีเวช บางปลาสร้อย-เมืองชลบุรี
 229. คลินิกศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง ถนนสุขุมวิท บางปลาสร้อย-เมืองชลบุรี
 230. คลินิกเด็กหมออนุพงษ์ คลินิกกุมารแพทย์ ถนนวชิรปราการ บางปลาสร้อยเมืองชลบุรี
 231. คลินิกเด็กหมอชูชัย คลินิกกุมารแพทย์ ถนนพระยาสัจจา บางปลาสร้อย-เมืองชลบุรี
 232. คลินิกแพทย์ผิวหนังพัชรินทร์ ถนนสุรชัย มะขามหย่ง-เมืองชลบุรี
 233. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนังและภูมิแพ้แพทย์เรณู-กาญจนา บ้านสวนเมืองชลบุรี
 234. คลินิกตาหมอโสพิน คลินิกจักษุแพทย์ ถนนวชิรปราการ บางปลาสร้อย-เมืองชลบุรี
 235. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์จุฑามาศ เสม็ด-เมืองชลบุรี
 236. คลินิกตาหมอชัยยะ คลินิกจักษุแพทย์ สุขุมวิท บ้านสวน-เมืองชลบุรี
 237. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคภูมิแพ้เด็ก คลินิกกุมารแพทย์ บางปลาสร้อยเมืองชลบุรี
 238. คลินิกเด็กหมอสำราญ คลินิกกุมารแพทย์ เสม็ด-เมืองชลบุรี
 239. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์วิศิษฏ์ คลินิกรักษาเด็ก พิพิธ บ้านโขด-เมืองชลบุรี
 240. คลินิกเด็กหมอวิวัฒน์ คลินิกสูตินารี สุขประยูร บางปลาสร้อย-เมืองชลบุรี
 241. คลินิกหูคอจมูกหมอสมชาย คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง สุขุมวิท บ้านสวน-เมืองชลบุรี
 242. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางวชิรปราการเอ็กเรย์แล็บ ศูนย์กายภาพ เมืองชลบุรี
 243. คลินิกเด็กหมอลือชัย คลินิกสูตินารี สุขุมวิท แสนสุข เมืองชลบุรี-ชลบุรี
 244. อารีย์-ประเสริฐคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง พระยาสัจจา เสม็ด-เมืองชลบุรี
 245. คลินิกแพทย์ธีรภัทร์เวชกรรมเฉพาะทาง พระยาสัจจา เสม็ด-เมืองชลบุรี
 246. คลินิกตาหมอชัยรัตน์ คลินิกจักษุแพทย์ พระยาสัจจา เสม็ด-เมืองชลบุรี
 247. คลินิกแพทย์จักรวุธ-อรอนงค์ คลินิกเวชกรรม พิพิธ บางทราย-เมืองชลบุรี
 248. คลินิกแพทย์จิรายุ-จิตราพร คลินิกเวชกรรม สุขุมวิท บ้านสวน-เมืองชลบุรี
 249. คลินิกแพทย์ดำรง คลินิกเวชกรรม พรหมมาสตร์ บางปลาสร้อย-เมืองชลบุรี
 250. ยุทธศิลป์คลินิก คลินิกเวชกรรม ลงหาดบางแสน แสนสุข-เมืองชลบุรี