แสดงเวอร์ชันเต็ม : มหกรรมนัดพบแรงงานชลบุรี ครั้งที่ 10 ที่นิคมอมตะนคร ชลบุรี


Shark
05-07-13, 10:45
หลังคนอาจจะกำลังหางานใหม่หรือเบื่องานเก่าอยู่สำหรับคนที่อยากทำงานในโซนของนิคมอมตะนคร ชลบุรี แวะเวียนเข้าไปได้สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องในตอนนี้ครับ มหกรรมนัดพบแรงงานชลบุรี ครั้งที่ 10 วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556 ที่นิคมอมตะนคร ชลบุรี ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค.) จัดงาน “มหกรรมนัดพบแรงงานชลบุรี ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556” ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร) ถนนบางนา – ตราด กม. 57 อ.เมือง จ.ชลบุรี


ทั้ง นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการจัดหาแรงงานในตำแหน่งต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาการจ้างงานอยู่ในขณะนี้ รวมทั้งช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีงานทำ ให้มีงานทำ และได้สมัครงานกับผู้ประกอบการโดยตรง


จาก ประสบการณ์ในการจัดงานปีที่ผ่านๆ มา มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก ดังนั้น จึงมีคำแนะนำสำหรับผู้สมัครงานว่า ขอให้ท่านเตรียมสรุปประวัติของท่าน (Resume) โดยเตรียมสำเนา 5, 10 ชุด แล้วแต่ความตั้งใจของท่าน เอกสารที่ควรส่งให้บริษัทที่ท่านสนใจนั้นมีเพียงสรุปประวัติ 1-2 หน้า แนบรูปถ่าย 1 ใบ และผลการเรียน (Transcript) ก็เพียงพอแล้ว เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เก็บไว้ส่งเมื่อท่านได้รับเรียกนัดหมายเข้าสัมภาษณ์ก็ได้


มี บริษัทมารับสมัครจากนิคมอมตะนคร และย่านใกล้เคียงกว่า 300 บริษัท เป็นบริษัทชั้นนำที่ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการของบริษัทข้ามชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ Siam Toyota, Denso, Daikin, Mitsubishi, Sony เป็นต้น มีตำแหน่งงานว่างกว่า 20,000 อัตรา


บริษัทต่างๆ ที่สนใจ ติดต่อฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ 038-398051 หรือ ลงทะเบียนที่เว็บไซด์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) (http://www.e-tech.ac.th/)


การเดินทาง จากบางนาขึ้นทางด่วนบูรพาวิถี ไปชลบุรี สุดทางด่วน กม. 57 จุดสังเกตจะผ่านโรงไฟฟ้าบางปะกง กม.55 เมื่อลงทางด่วนแล้ว ให้ออกทางคู่ขนานจะผ่าน ห้างโลตัส เลยมีนิดเดียวเลี้ยวซ้าย ผ่านธนาคารกสิกรไทย และสถาบันไทยเยอรมัน (TGI) แล้วกลับรถเลี้ยวเข้า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งอยู่ตรงข้าม TGI (จากบางนาเพียง 50 นาที)


ดูรายชื่อบริษัทต่างๆ ในนิคมอมตะนคร
AMATA Corporation Public Company Limited (http://www.amata.com/eng/industrial_amatanakorn_customer_list.html)
รวมบทความ : บัณฑิตใหม่ สมัครงานอย่างไรให้ได้งาน ทำงานอย่างไรให้ก้าวหน้า
รวมบทความ : บัณฑิตใหม่ สมัครงานอย่างไรให้ได้งาน ทำงานอย่างไรให้ก้าวหน้า (http://www.oknation.net/blog/Smartlearning/2012/02/27/entry-1)


http://www.oknation.net/blog/home/user_data/file_data/201303/03/506539bc0.jpg
แผนที่ด้านบน จากสี่แยกบางนา ขึ้นทางด่วนบูรพาวิถี มุ่งสู่ จ.ชลบุรี


http://www.oknation.net/blog/home/user_data/file_data/201303/03/506538adb.jpg