แสดงแบบคำตอบเดียว
  #6  
เก่า 07-07-20, 00:55
รูปส่วนตัว chonburijob
chonburijob chonburijob ได้ออฟไลน์
มือใหม่หัดดริฟ
 
สมัคร: Jul 2020
โพส: 10
ให้คำขอบคุณ: 0
รับคำขอบคุณ: 0
มาตรฐาน


โรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวิน รับสมัครบุคลากรทางการแพทย์ ด่วน

ตำแหน่งงาน
1.พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 50 อัตรา
2.เภสัชกร จำนวน 10 อัตรา
3.นักรังษีเทคนิค จำนวน 10 อัตรา
4.เจ้าหน้าที่สาธารณาสุข จำนวน 10 อัตรา
5.เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 10 อัตรา
6.เจ้าหน้าสารสนเทศ จำนวน 10 อัตรา
7.เจ้าหน้าที่ยานยนต์ จำนวน 10 อัตรา
8.เจ้าหน้าที่เวชสถิติ จำนวน 10 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จบตรงสาขา เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

2.มีใบประกอบวิชาชีพ

3.มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และต่างๆ

4.สามารถพูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาต่างประเทศได้

5.มีภาวะผู้นำ บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีจิตวิทยาในการสื่อสาร และสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.หากมีประสบการณ์ทำงานโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือนตามตกลง
สวัสดิการ
1.ค่าล่วงเวลา
2.ค่าเช่าบ้าน/ห้องพักพนักงาน
3.ค่าเบี้ยขยัน

4.ค่าประสบการณ์
5.ค่าตำแหน่ง
6.ค่า Case

7.ค่าเวรดึก
8.ค่าใบประกอบวิชาชีพ
9.ค่าชุดพนักงาน

10.โบนัสประจำปี
11.ปรับเงินขึ้นประจำปี
12.สวัสดิการประกันสังคม
13.สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

หลักฐานการสมัคร

1.รูปถ่าย 1 นิ้ว
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน

4.สำเนาวุฒิการศึกษา
5.สำเนาใบประกอบโรคศิลป์
6.สำเนาผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี

7.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)
8.สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน

*หมายเหตุ:เอกสารอย่างละ 3 ชุด เอกสารทุกฉบับกรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

ติดต่อที่แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคลK.อัญมณี

084-7659162 หรือ 038-345111 และ E-mail anyamanee24@hotmail.com

ตอบพร้อมอ้างข้อความ