ตามติดชีวิตชลบุรี
กลับไป   ตามติดชีวิตชลบุรี | พูดคุยชลบุรี | กลุ่มชมรมชลบุรี | กลุ่มถ่ายภาพชลบุรี

อ่าน: 553 - ตอบ: 0      
  #1  
เก่า 14-07-16, 18:43
รูปส่วนตัว เด็กหญิงวัลลี
เด็กหญิงวัลลี เด็กหญิงวัลลี ได้ออฟไลน์
มาเฟียชลบุรี
 
สมัคร: Jun 2014
โพส: 1,478
ให้คำขอบคุณ: 0
รับคำขอบคุณ: 113
มาตรฐาน ภายใต้แนวคิด “สร้างคุณค่าสู่สังคม” ผลงานเข้ามาแนะนำเพื่อนชลบุรีภายใต้แนวคิด “สร้างคุณค่าสู่สังคม” หลากหลายความคิดเห็น มาทุกมุมความคิด ถักทอเป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อน แสดงความสามารถกันออกมา หลายครั้งบอกกับตัวเองว่า ต้องเดินหน้า เพื่อความฝัน ทุกอย่างไม่ได้เดินออกมาจะหยิบจับได้เลย คงไม่มีครับ บางครั้งหมดกำลังใจ บางครั้งหมดเวลา บางครั้งหมดโอกาส และแล้วเราต้องเริ่มสิ่งที่ดีขึ้น ภายใต้จากแรงบันดาลใจ..เดินทางมาเป็นส่วนหนึ่งผลงานออกมา สู่ๆๆๆ
ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์โครงการ “SCG Packaging x Wallpaper* The Challenge 2016” ภายใต้แนวคิด “สร้างคุณค่าสู่สังคม”

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ร่วมกับนิตยสาร Wallpaper* ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์โครงการ “SCG Packaging x Wallpaper* The Challenge 2016” ภายใต้แนวคิด “สร้างคุณค่าสู่สังคม” เพื่อสร้างผลงานแหวกแนวที่ใช้งานได้จริง และรังสรรค์ประโยชน์อย่างยั่งยืน ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท และเดินทางไปร่วมงาน Tokyo Pack ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงโอกาสในการตีพิมพ์ผลงาน และบทสัมภาษณ์ของผู้ชนะลงในนิตยสารและสื่อออนไลน์ Wallpaper* Thai Edition

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี ไม่จำกัดชั้นปีและคณะ ไม่ได้เป็นนักออกแบบมืออาชีพ

โจทย์ในการออกแบบ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด “สร้างคุณค่าสู่สังคม” เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นโจทย์ซึ่งมีที่มาจากกิจการเพื่อสังคมทุกภูมิภาคในประเทศไทย ที่ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมอันจะมาช่วยเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมรายได้อย่างยั่งยืน
วัสดุที่ใช้ในการออกแบบ ได้แก่ กระดาษหรือ ฟิล์มพลาสติก (Flexible Packaging)เท่านั้นรายละเอียดเกี่ยวกับกระดาษบรรจุภัณฑ์และฟิล์มพลาสติก
ผู้เข้าประกวดเลือกออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์ใดก็ได้ จากทั้งหมด 10ผลิตภัณฑ์ ค้นหาข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ Wallpaper* Thai Edition – *THE STUFF THAT REFINES YOU หรือFacebook/wallpaper* Thai Edition
รายละเอียดการประกวด

รายละเอียดการประกวดรอบคัดเลือก
ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดไม่จำกัดจำนวนผลงาน
ส่งผลงานออกแบบเข้าประกวดประเภทเดี่ยวเท่านั้น
ติดผลงานลงบน Presentation Board (PP Board) ขนาด A2แนวตั้ง จำนวน 1 แผ่น ระบุชื่อผลงาน พร้อมภาพผลงานแบบวาดบรรจุภัณฑ์ที่ประกอบด้วยกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์แสดงสาระสำคัญของความเป็นบรรจุภัณฑ์ครบถ้วน รวมถึงความสวยงาม สามารถสื่อความหมาย และอธิบายแนวความคิดของการออกแบบได้อย่างชัดเจน (ผลงานชิ้นใดที่ไม่ได้ติดลงบน Presentation Board จะไม่ได้รับการพิจารณา)
อธิบายคอนเซ็ปต์ลงบนกระดาษ A4 ไม่เกิน 2 หน้าขนาดตัวอักษร (font) 16 points ติดไว้ด้านหลังของ Presentation Board
ส่งผลงานเป็นภาพ Sketch หรือ Multimedia Design ในรูปแบบ CD/DVD บรรจุไฟล์ต้นฉบับ ในรูปแบบ PDF หรือ JPEG หรือ TIFFขนาดไฟล์ไม่ต่ำกว่า 3 MB พร้อมระบุชื่อผลงานเป็นชื่อไฟล์เช่นThe Challenge_ชื่อผลงาน.JPGเป็นต้นและระบุชื่อโครงการประกวดชื่อผลงานที่นำเสนอและชื่อผู้ส่งผลงานเข้าประกวดติดไว้ที่หน้าปกกล่องซีดีและติดซีดีไว้ด้านหลังของ Presentation Board
กรอกข้อมูลลงในใบสมัครการประกวด พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาของผู้เข้าประกวดพร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ติดไว้ด้านหลังของ Presentation Board
รายละเอียดการประกวดรอบ 20 ผลงาน
ผู้ผ่านคัดเลือกจะต้องมานำเสนอผลงานโดยจะต้องผลิตชิ้นงานแบบจำลองจำนวน 1 ชุด และนำมาเสนอต่อหน้าคณะกรรมการ โดยกำหนดวันนำเสนอวันที่ 16 กันยายน 2559
รางวัลการประกวด

The Best of the Challenge จำนวน 1 รางวัล
เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท
เดินทางไปร่วมงาน TOKYO PACK พร้อมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 ที่นั่ง
รับโล่และเกียรติบัตร
เงินรางวัลสนับสนุนสถาบันการศึกษามูลค่า 40,000 บาท
The Design Challenge จำนวน 1 รางวัล
เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท
เดินทางไปร่วมงาน TOKYO PACK พร้อมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 ที่นั่ง
รับโล่และเกียรติบัตร
เงินรางวัลสนับสนุนสถาบันการศึกษามูลค่า 20,000 บาท
The Functional Challenge จำนวน 1 รางวัล
เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท
เดินทางไปร่วมงาน TOKYO PACK พร้อมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 ที่นั่ง
รับโล่และเกียรติบัตร
เงินรางวัลสนับสนุนสถาบันการศึกษามูลค่า 20,000 บาท
The Popular Challenge จำนวน 1 รางวัล
เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงาน

การคัดเลือกรอบ 20 ผลงาน
ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ (70 คะแนน)
แนวคิดในการออกแบบมีเรื่องราวในการนำเสนอและรูปแบบการนำเสนอมีความสอดคล้องกับเรื่องราว (10 คะแนน)
คุณสมบัติครบของการเป็นบรรจุภัณฑ์ในด้านการห่อหุ้มและปกป้องสินค้าการระบุฉลากสินค้า และความสะดวกในการขนส่งเคลื่อนย้าย (10 คะแนน)
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ (10 คะแนน)
ความเหมาะสมในด้านโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ (10 คะแนน)
ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ (10 คะแนน)
ความโดดเด่น การมีนวัตกรรมและคุณค่าใหม่ๆ ของชิ้นงาน (20 คะแนน)
ความเป็นไปได้ในการนำไปพัฒนาต่อเป็นบรรจุภัณฑ์ในเชิงธุรกิจ (30 คะแนน)
ความเป็นไปได้เชิงอุตสาหกรรมในด้านต้นทุน (15 คะแนน)
ความเป็นไปได้เชิงอุตสาหกรรมในด้านกระบวนการผลิต (15 คะแนน)
การคัดเลือกรอบ10 ผลงานและรอบตัดสิน
ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ (50 คะแนน)
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ (10 คะแนน)
ความสอดคล้องด้านโครงสร้างและความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ (20 คะแนน)
ความโดดเด่น การมีนวัตกรรมและคุณค่าใหม่ๆ ของชิ้นงาน (20 คะแนน)
ความเป็นไปได้ในการนำไปพัฒนาต่อเป็นบรรจุภัณฑ์ในเชิงธุรกิจ (30 คะแนน)
ความสามารถนำไปพัฒนาต่อเป็นบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมในด้านต้นทุน (15 คะแนน)
ความสามารถนำไปพัฒนาต่อเป็นบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมในด้านกระบวนการผลิต (15 คะแนน)
การนำหลักการตลาดมาประยุกต์ใช้(20 คะแนน)
การคำนึงถึงลูกค้าและการใช้งานของผู้บริโภค (10 คะแนน)
ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อธุรกิจและการนำนวัตกรรมของ SCG Packaging เข้ามาเป็นส่วนประกอบ (10 คะแนน)
กติกาและเงื่อนไขในการส่งผลงานประกวด

ข้อมูลใน ใบสมัครต้องเป็นข้อมูลจริง และรายละเอียดผลงานที่เข้าประกวดต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ด้านบนมิ ฉะนั้นผลงานของท่านจะถือเป็นโมฆะ
ผลงานออกแบบจะต้องไม่เคยมีการ นำเสนอหรือส่งประกวดที่ใดมาก่อนและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผู้อื่นหากได้ รับรางวัลและตรวจพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะและเรียกคืนรางวัลทั้งหมด (ผู้ออกแบบและส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหายหากผลงานนั้น ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น)
ผลงานทุกชิ้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของทาง SCGPackagingและสามารถดัดแปลง ทำซ้ำ คัดลอก ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเพื่อประโยชน์ทางการค้าได้ผู้ สมัครตกลงยินยอมให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดตกเป็นกรรมสิทธิ์ของSCG Packaging และอนุญาตให้กิจการเพื่อสังคมนำไปพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการค้าขาย เชิงพาณิชย์ได้ การจัดแสดงนิทรรศการการเผยแพร่ทางเว็บไซต์Social Network และสื่อสิ่งพิมพ์และอนุญาตให้สามารถเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์การประกวด ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบ 20 ผลงาน เจ้าของผลงานจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมของการประกวด มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
เงินรางวัลทุกรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 5 ของมูลค่าเงินรางวัลตามที่กฎหมายกำหนด
รางวัลศึกษาดูงานต่างประเทศไม่สามารถเปลี่ยนเปลงเป็นเงินสดได้ และจะต้องสะดวกเดินทางในวันที่ 5-9 ตุลาคม 2559
เจ้า ของผลงานที่ได้รับรางวัลทัศนศึกษาต่างประเทศต้องทำการออกหนังสือเดินทาง (Passport) ด้วยตนเอง และหากไม่พร้อมหรือติดขัดในด้านเอกสารในวันเดินทางอันทำให้ไม่สามารถเข้า ร่วมการเดินทางได้ ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์การเดินทางของเจ้าของผลงานเอง ไม่สามารถเรียกร้องชดเชยในทุกกรณี
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาด
ผู้สมัครตกลงปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขในการส่งผลงานทุกประเภท
กรรมการ

รอบคัดเลือก 20 ผลงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิจากเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำนวน 3 ท่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก Wallpaper* จำนวน 2 ท่าน
กรรมการรอบคัดเลือก 10 ผลงานและรอบตัดสิน
คุณสมชนะกังวารจิตต์ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์และผู้ตัดสินเวทีระดับโลก
ผศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโตหัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณเรวัฒน์ ชำนาญ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Wallpaper*
ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กูรูแบรนด์ชื่อดัง
คุณธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
ขอบเขตและกำหนดการประกวด

1 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2559 เปิดรับสมัครและส่งผลงานประกวด
7 กันยายน 2559 ประกาศผล 20 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบในเว็บไซต์ Wallpaper*
10 กันยายน 2559 ผู้เข้ารอบ 20 ผลงาน เข้าร่วมกิจกรรม Workshop
16 กันยายน 2559 ผู้เข้ารอบ 20 ผลงาน ผลิตและนำเสนอผลงานในรูปแบบ Mock Up กับกรรมการและคัดเลือกเหลือ 10 ผลงาน
24 กันยายน 2559 ผู้เข้ารอบ 10 ผลงานนำเสนอผลงานและประกาศรางวัลผู้ชนะเลิศ (ผู้เข้ารอบ 20 ผลงานเข้าร่วมทั้งหมด)
5-9 ตุลาคม 2559 ผู้ชนะที่ได้รับรางวัลร่วมเดินทางไปยัง Tokyo Pack ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
วิธีการส่งผลงาน

ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือส่งผลงานทางไปรษณีย์มาที่
นิตยสาร Wallpaper*
บริษัทมีเดียเอกซ์เพอร์ทีสอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 194 ซอยปรีดีพนมยงค์ 46 (ซอยจิตรวารี)
ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
ระบุชื่อโครงการ “SCG Packaging x Wallpaper* The Challenge 2016 ” บนมุมซอง
ติดต่อสอบถาม

โทร. 0-2391-9595 ต่อ 126
Wallpaper* Thai Edition – *THE STUFF THAT REFINES YOU
Facebook/wallpaper* Thai Edition
ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Muslin Sinsawat (Mew) / SCG Packaging Public Company Limitedแชร์เรื่องนี้ ให้เพื่อนอ่าน


คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ:	design contest_74.jpg
ครั้ง:	202
ขนาด:	35.2 กิโลไบต์
ID:	13521  
ตอบพร้อมอ้างข้อความ
ตอบกระทู้

เครื่องมือจัดการกระทู้
ตัวเลือกการแสดงผลคำที่เกี่ยวข้อง
Tags
ผลงานเข้ามาแนะนำเพื่อนชลบุรี, ภายใต้แนวคิด, “สร้างคุณค่าสู่สังคม”ขับเคลื่อนระบบโดย vBulletin® Version 3.8.7
สงวนลิขสิทธิ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd.