ตามติดชีวิตชลบุรี
กลับไป   ตามติดชีวิตชลบุรี | พูดคุยชลบุรี | พูดคุยกับเพื่อนชลบุรี

อ่าน: 480 - ตอบ: 3      
  #1  
เก่า 13-09-18, 14:21
รูปส่วนตัว Shark
Shark Shark ได้ออฟไลน์
มาเฟียชลบุรี
 
สมัคร: Jan 2013
โพส: 9,668
ให้คำขอบคุณ: 1,206
รับคำขอบคุณ: 690
มาตรฐาน คุณหมอเตือน!!! เปิด ECC ป้องกันไม่ดี อุตสาหกรรมอาจทำร้ายคนชลบุรีคุณหมอเตือน!!! เปิด ECC ป้องกันไม่ดี อุตสาหกรรมอาจทำร้ายคนชลบุรี

หนุนใช้ HIA ป้องกันกระทบด้านสุขภาพในพื้นที่ EEC เริ่มกระบวนการตรวจสุขภาพประชาชนเขตชลบุรี เก็บข้อมูลติดตามผลกระทบเทียบก่อน-หลังเมกะโปรเจคผุด รวบรวมข้อเสนอไปยังเจ้าของโครงการและหน่วยงานเกี่ยวข้อง


นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Commission) เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังเร่งส่งเสริมประชาชนนำกลไกการประเมินด้านผลกระทบทางสุขภาพ หรือ HIA (Health Impact Assessment) ตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ปี 2550 ไปใช้ในการประเมินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่รัฐบาลผลักดันการพัฒนาใน 3 จังหวัด ประกอบด้วย ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ซี่งจะทำให้มีโครงการลงทุนมากมายเข้ามาในพื้นที่ ทั้งรถไฟความเร็วสูง การขยายสนามบินอู่ตะเภา เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดที่มีกว่า 5 ล้านคน

โดยจะเข้าไปหารือกับ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้ทราบถึงสิทธิของประชาชนต่อการใช้ HIA เป็นเครื่องมือประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

“ประชาชนสามารถใช้ HIA เป็นเครื่องมือในเชิงป้องกันได้ ไม่ต้องรอให้โครงการเกิด หรือมีผลกระทบก่อนค่อยดำเนินการ ซึ่งจะทำให้ EEC ไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนกว่า 5 ล้านคนที่อยู่โดยรอบพื้นที่”

ปัจจุบันอยู่ระหว่างร่วมมือกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ทะยอยตรวจสุขภาพประชาชน เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลติดตามดูการเปลี่ยนแปลงก่อน เทียบกับภายหลังโครงการต่างๆเกิดขึ้นใน EEC แล้ว เช่น มีแคดเมียมเพิ่มขึ้นหรือไม่ เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการ EEC นำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป อาทิ ข้อเสนอให้โครงการต่างๆเพิ่มมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข การเพิ่มจำนวนแพทย์ หรือ โรงพยาบาลในพื้นที่ EEC ที่ให้ประชาชนเข้าถึงได้

นพ.พรชัย ระบุว่าการนำ HIA ไปใช้ใน EEC รวมถึงเรื่องอื่นๆ อาทิ ขยะ จะเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม HIA Forum ประจำปีที่จะจัดขึ้นในปีหน้า ซึ่งรวบรวมหลายๆประเด็นสาธารณะที่สำคัญไปหารือกัน และสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะให้เห็นประโยชน์ของ HIA

HIA เป็นกระบวนการที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพให้กับภาคประชาชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประชาชนในพื้นที่ต่างๆที่เห็นว่าโครงการที่เกิดขึ้นรอบพื้นที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สามารถยื่นทำ HIA ยังสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีบทบาทตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ปี 2550 เพื่อเริ่มกระบวนการนำ HIA โดยสามารถยื่นเรื่องขอใช้สิทธิได้ ตั้งแต่ก่อนโครงการเกิดขึ้น ระหว่างโครงการดำเนินงาน และหลังจากโครงการแล้วเสร็จ

ขณะนี้ได้มีการออกหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ (ฉบับที่ 2) ปี 2559 แบ่งระดับการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ออกเป็น 2 ระดับหลัก คือ

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ในระดับ นโยบาย ซึ่งรวมถึงยุทธศาสตร์ และ แผนงานที่กำหนดไว้ในนโยบาย
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ในระดับโครงการ กิจกรรม
นอกจากนี้ได้กำหนด 6 ขั้นตอนประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ประกอบไปด้วย

การกลั่นกรองการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยสาธารณะ (Public Screening)
การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยสาธารณะ (Public Scoping)
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และจัดทำร่างรายงานโดยสาธารณะ (Public Assessing and Reporting)
การทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยสาธารณะ (Public Review)
การผลักดันเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจโดยสาธารณะ (Public Influencing)
การติดตามและประเมินผลโดยสาธารณะ (Public Monitoring and Evaluation)


ขอบคุณ thebangkokinsight.com/42769แชร์เรื่องนี้ ให้เพื่อนอ่าน


ตอบพร้อมอ้างข้อความ
  #2  
เก่า 26-09-18, 13:40
รูปส่วนตัว Typo
Typo Typo ได้ออฟไลน์
มาเฟียชลบุรี
 
สมัคร: Mar 2014
โพส: 1,484
ให้คำขอบคุณ: 0
รับคำขอบคุณ: 94
มาตรฐาน


รัฐบาล บริษัทต้องการเดินหน้าของภาคธุรกิจไปด้วยดีนั้นเอง ทุกคนอยากจะมีรายได้เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมครับ พูดยากต้องเข้ามาดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม

ตอบพร้อมอ้างข้อความ
  #3  
เก่า 29-09-18, 12:49
รูปส่วนตัว LEKKY
LEKKY LEKKY ได้ออฟไลน์
มาเฟียชลบุรี
 
สมัคร: Mar 2014
โพส: 2,051
ให้คำขอบคุณ: 1
รับคำขอบคุณ: 133
มาตรฐาน


สิ่งแวดล้อมค่ะ หลากหลายบริษัทเริ่มเข้ามามีบทบามดูแลสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นเรื่อยๆๆ

ตอบพร้อมอ้างข้อความ
  #4  
เก่า 09-10-18, 19:02
รูปส่วนตัว หล่อทะลุมิติ
หล่อทะลุมิติ หล่อทะลุมิติ ได้ออฟไลน์
มาเฟียชลบุรี
 
สมัคร: Jun 2014
โพส: 1,316
ให้คำขอบคุณ: 0
รับคำขอบคุณ: 117
มาตรฐาน


อะไรก็ไม่ดีไปหมด เฮ้อๆๆ

ตอบพร้อมอ้างข้อความ
ตอบกระทู้

เครื่องมือจัดการกระทู้
ตัวเลือกการแสดงผลคำที่เกี่ยวข้อง
Tags
ecc, คุณหมอเตือน, ป้องกันไม่ดี, อุตสาหกรรมอาจทำร้ายคนชลบุรี, เปิดขับเคลื่อนระบบโดย vBulletin® Version 3.8.7
สงวนลิขสิทธิ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd.